ZAGROŻENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH

ZAGROŻENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH

15 listopada 2020 BHP W BUDOWNICTWIE 0
ZAGROŻENIA W PRACACH BUDOWLANYCH

ZAGROŻENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ZAGROŻENIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH

Bezpieczeństwo pracy- zespół warunków, które powinny być zachowane w zakładzie pracy, dotyczy to również placu budowy aby pracownicy mogli wykonywać swoją pracę bez narażenia utraty zdrowia.

W polskim prawie nie znajdziemy definicji bezpieczeństwa higieny pracy. W normie PN- N-1801:2004 znajdziemy zdefiniowanie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przepisy prawne takie jak Prawo budowlane, prawo pracy nakłada na uczestników procesu inwestycyjnego szereg obowiązków w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Bezpieczeństwo higiena pracy planowane jest na etapie wykonania projektu budowlanego, gdzie przewiduje się mogące występować zagrożenia związane z wykonywaną pracą.

Niezapewnienie bezpieczeństwa doprowadza do powstania niebezpiecznych sytuacji w miejscu pracy co może doprowadzić do ciężkich uszkodzeń ciał, śmierci, szkód materialnych.

Charakterystyka robót budowlanych

W procesie powstawania obiektu występuje duża złożoność zadań i zmienność wykonywania robót. Realizacja zadań inwestycyjnych w różnych etapach ich trwania wiąże się z wykonywaniem różnorodnych prac, w różnych warunkach w niezadaszonych miejscach co wiąże się z narażeniem na wykonywanie prac w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Pracownik wykonujący prace budowlane narażony jest na wiele niebezpiecznych czynników, które dzielą się na:

CZYNNIKI NIEBEZPIECZNE- to wszelkiego rodzaju okoliczności, które poprzez swoje działanie mogą doprowadzić do urazu lub natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia a nawet zgonu. Źródłem najczęściej występujących tych czynników są maszyny, środki transportu (poziomego, pionowego), obracające, wirujące elementy maszyn, elektronarzędzi (tarcze szlifierek, wiertła wiertarek itp.), ostre wystające elementy (np. pręty zbrojeniowe). Czyli działanie mechaniczne materiałów występujące we wszystkich pracach budowlanych bez względu na czas wykorzystywania urządzeń. Do tych czynników również zliczymy prąd elektryczny. Używanie energii elektrycznej towarzyszy nam w życiu codziennym a także we wszystkich branżach. Do porażenia prądem elektrycznym najczęściej może dojść podczas używania uszkodzonych maszyn (zasilanych energią elektryczną), uszkodzonych przewodów elektrycznych, samowolnych napraw (bez wymaganych uprawnień).

W związki z występującymi czynnikami niebezpiecznymi w środowisku prac budowlanych w otwartych przestrzeniach- placach budowy co roku dochodzi do licznych wypadków przy pracy są głównie czynniki mechaniczne do których możemy zaliczyć:

-prace na wysokości (podestach, rusztowaniach, dachach, drabinach),

-prace transportowe i związane z tym przemieszczanie się po budowie,

-zmechanizowany transport poziomy, pionowy (przemieszczanie fabrykatów przez maszyny),

-wykopy,

– obsługa urządzeń ciśnieniowych wykorzystywanych do prac podziemnych,

-prace spawalnicze,

-prace montażowo- instalacyjne, instalacji elektrycznej,

-prace związane z obsługą elektronarzędzi,

-prace tynkarskie (obsługa betoniarki, agregatu tynkarskiego),

-obróbka materiałów, cięcie, szlifowanie związane z szlifierką kątowa, piła tarczową,

– prace zbrojarskie związane z obróbką zbrojenia (cięcie, gięcie, prostowanie),

Inne czynniki w środowisku prac budowlanych na placu budowy związanych z warunkami atmosferycznym, które mogą powodować potencjalne zagrożenia wypadkowe:

-mokre, śliskie, oblodzone nawierzchnie (drogi transportowe, podesty, rusztowania, drabiny),

-praca po zmroku lub opadach atmosferycznych, mgle, która wiąże się z ograniczona widocznością może powodować popełnianie większej ilości błędów.

Wymienione zagrożenia są nieliczne. To przykładowe zagrożenia, które mogą wystąpić w procesie budowlanym.

WAŻNE:

Zastosowanie właściwych środków i metod organizacyjno- technicznych oraz zastosowanie nadzoru nad wykonywanymi pracami można zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadku i chronić pracowników przed wypadkami przy pracy.

CZYNNIKI SZKODLIWE- są to wszystkie czynniki mogące doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia w następstwie dłuższego czasu działania na organizm ludzki. Zaliczyć do tych czynników możemy hałas o wysokim natężeniu i drgania mechaniczne, które mogą doprowadzić do utraty słuchu lub zaburzenia równowagi. Praca na otwartym terenie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych może doprowadzić do chorób stawów (niska temperatura, silny wiatr). Niedoświetlone stanowisko pracy może być przyczyną zaburzeń wzroku, bóli głowy a nawet może doprowadzić do wypadków przy pracy.

Środki chemiczne wykorzystywane w procesie budowlanym takie jak rozpuszczalniki, farby, azbest mogą skutkować u pracowników zachorowaniem na nowotwory.

Występujące czynniki szkodliwe w pracach budowlanych mogą powodować następujące zagrożenia:

-azbest- wdychanie włókien zawieszonych w powietrzu azbestu powoduje choroby. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy azbest może powodować takie choroby jak -pylica płuc (azbestoza), zmiany opłucowe, rak płuca, międzybłoniak opłucnej,

-zaprawy budowlane- działanie alergizujące na skórę (również w fazie przygotowania), drażniące na na błony śluzowe oczu, dróg oddechowych,

-rozpuszczalniki (alkohole, glikole, ketony, etery, benzyna, pochodne węglowodorów alifatycznych dwusiarczek węgla, benzen i jego pochodne, terpentyna)- są wchłaniane przez skórę, miejscowo działają drażniąco skórę, błonę śluzową i układ oddechowy i pokarmowego, powodują stany zapalne,

-cement-działa drażniąco na oczy, skórę drogi oddechowe, może skutkować uczuleniem w kontakcie ze skórą,

-materiały izolacyjne- styropian, waty, masy bitumiczne, działają drażniąco na skórę drogi oddechowe jak również śluzówkę nosa i gardła,

-impregnaty (służące do pokrywania drewna, materiałów budowlanych)- powodują nieżyty dróg oddechowych, wysuszenia skóry, alergie,

-hałas i drgania mechaniczne (nazywane wibracjami)- wszelkiego rodzaju maszyny udarowe, zagęszczarki (walce, młoty wibracyjne), koparki, spycharki (kołowe i gąsienicowe) elektronarzędzia. Stały hałas męczy organizm człowieka fizycznie i psychicznie doprowadzając do pogorszenia naszego samopoczucia, stresu, zwiększenia ryzyko zawału serca, nerwic, chorób psychicznych, zaburzenia snu, zaburzeń hormonalnych. Natomiast hałas o natężeniu powyżej 70-85 dB może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu, każdy z nas ma inną subiektywną wrażliwość na hałas. U osób narażonych na wibracje ( maszyny przekazujące do organizmu z wibrujących maszyn przez ręce w czasie obrabiania materiałów na wibrujących maszynach, maszynach uderzeniowych pneumatycznych, hydraulicznych, elektrycznych, obsługa maszyn budowlanych ich siedziska podłogi) zauważa się zaburzenia w układzie nerwowym są to zaburzenia czucia, drętwienie mrowienie palców, bóle, zawroty głowy, osłabienia pamięci. Działanie drgań mechanicznych wywołuje jeszcze wiele innych zaburzeń jak np. biochemiczne zmiany w zakresie składu jakościowego i ilościowego elementów morfotycznych krwi obwodowej, zmiany w szpiku kostnym, mają one wpływ na zjawisko dziedziczności.

CZYNNIKI UCIĄŻLIWE- do tych czynników należy wymuszona pozycja ciała podczas wykonywania pracy. W szczególności podczas ręcznych prac transportowych (przekraczanie norm dźwigania, niewłaściwa technika podnoszenia towarów). Wszystkie te czynniki mogą być przyczyną chorób układu mięśniowo- szkieletowego. Stres związany z odpowiedzialnością za jakość, terminowość wykonywanego zadania, decyzyjność może powodować dolegliwości bólowe mięśni a nawet depresje, choroby wieńcowe, zawały serca.

Procesowi budowlanemu towarzyszą czynniki uciążliwe częstotliwość występowania tych czynników uzależniona jest od etapu postępu prac budowlanych aczkolwiek w różnym natężeniu one występują i wpływają negatywnie na organizm człowieka, do których możemy zaliczyć:

-wymuszona pozycja ciała- nie ma w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy definicji wymuszonej pozycji ciała, należy uznać, że wymuszona pozycja ciała jest to pozycja, w której pracownik nie ma możliwości wykonać innego ruchu lub przyjąć innej pozycji poza ruchem powtarzalnym/monotonnym np. praca klęcząca lub z podniesionymi rękami przez dłuższy czas Do takich prac możemy zaliczyć ręczne prace transportowe (szczególnie niewłaściwe techniki dźwigania)układanie glazury, prace zbrojarskie, malarskie itp.

PRZEPISY, INSTRUKCJE, PROCEDURY

Praca w branży budowlanej niesie za sobą dużo zagrożeń i nie należy do pracy łatwej. Rozwój nauki i techniki oraz wiedza, którą obecnie posiadamy są w stanie stawić czoło zagrożeniom i prawie je całkowicie wyeliminować ze środowiska pracy. Pójście na ,,skróty”, ominięcie procedur, brawura, ryzykanctwo może skutkować wypadkiem lub chorobą.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *