AUDYT NA BUDOWIE

AUDYT NA BUDOWIE

25 czerwca 2022 BHP W BUDOWNICTWIE 0

AUDYT NA BUDOWIE

Co to jest audyt BHP?
Audyt BHP na budowie polega na analizie stanu faktycznego panujących warunków pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i porównanie z obowiązującymi przepisami.
Działania takie pozwalają na zidentyfikowanie nieprawidłowości w środowisku pracy i podjęcie działań zapobiegawczych.
Identyfikacja nieprawidłowości, zagrożeń z punktu widzenia pracodawcy jest istotne na tyle że niespełnienie wymogów prawnych mogą grozić sankcjami karnymi.
Natomiast przeprowadzony audyt daje czas pracodawcy na usunięcie uchybień.
Nie ulega wątpliwości, że audyt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.

Branża budowlana charakteryzuje się dużą wypadkowością ze względu na występujące zagrożenia w procesie wykonywanych prac.
Następstwem występujących zagrożeń podczas wykonywania zadań zawodowych są błędy popełniane przez firmy podwykonawcze oraz poziom wiedzy uczestników procesu budowlanego wpływa na bezpieczeństwo.

Pośpiech, nieznajomość procesu pracy często błędy ludzkie popełniane przez firmy podwykonawcze uczestniczące na różnych etapach pracy są w stanie przyczynić się do zdarzeń wypadkowych.

Do prowadzenia bezpiecznego procesu prac budowlanych należy zaliczyć zarządzanie bezpieczeństwem pracy poprzez identyfikację zagrożeń i sposobu ich eliminacji.

Wnioski z analizy warunków bhp daje możliwość zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Audyt budowlany powinien zawierać zakres nadzoru BHP, P.POŻ., ochrony środowiska terenu budowy, kontrolę podwykonawców w niżej wymienionym zakresie:
-weryfikację instrukcji IBWR, dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, wykazu prac
szczególnie niebezpiecznych, wypadków i chorób zawodowych,
-kontrolę stanowisk pracy, w tym organizację systemu pierwszej pomocy,
-kontrolę stanu technicznego stosowanego sprzętu budowlanego,
-weryfikację posiadanych uprawnień, badań lekarskich,
-kontrolę zaleceń pokontrolnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *