Plan bioz

PLAN BIOZ

Plan Bioz jest sporządzany indywidualnie do każdej budowy, przed rozpoczęciem budowy. Obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ciąży na kierowniku budowy. Celem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy oraz wdrożeniu takich rozwiązań aby na etapie realizacji inwestycji zapobiegły tym zagrożeniom. Sporządzony ten dokument sprawia, że stanowi nadrzędny element decydujący…
Read more


18 maja 2019 2