Prawna kwalifikacja wypadku przy pracy

W działalności zawodowej prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku przy pracy jest bardzo duże. Pojęcie wypadku przy pracy zostało zdefiniowane w polskim prawodawstwie. Interpretowanie zdarzenia ma ogromne znaczenie dla pracodawcy jak również pracownika. Wypadek przy pracy przyczynia się do odpowiedzialności pracodawcy, natomiast nieuznanie wypadku przy pracy powoduje pozbawienie pracownika wszelkich świadczeń z tytułu wypadku przy pracy. Problematyka badań…
Read more


8 kwietnia 2022 2