AUDYT NA BUDOWIE

AUDYT NA BUDOWIE Co to jest audyt BHP? Audyt BHP na budowie polega na analizie stanu faktycznego panujących warunków pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i porównanie z obowiązującymi przepisami. Działania takie pozwalają na zidentyfikowanie nieprawidłowości w środowisku pracy i podjęcie działań zapobiegawczych. Identyfikacja nieprawidłowości, zagrożeń z punktu widzenia pracodawcy jest istotne na tyle…
Read more


25 czerwca 2022 0