Miesiąc: Wrzesień 2023

Inspektor BHP

Inspektor BHP ważny Profesjonalista w Zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Osoba prawnie powołana, nacechowana wiedzą i umiejętnościami działająca na rzecz poprawy warunków pracy. Pełni nieocenioną rolę w zarządzaniu bezpieczeństwem w każdej komórce organizacyjnej. Jest nieocenionym specjalistą w zakresie edukacji BHP. Znaczenie pełnionej funkcji jest duże, ponieważ działania jego skoncentrowane są audytach BHP. Identyfikuje ryzyko zawodowe…
Read more


28 września 2023 0

Instrukcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)

Jest niezwykle ważnym dokumentem w każdym miejscu pracy. Ma zasadniczy wpływ na bezpieczne funkcjonowanie komórki organizacyjnej oraz bezpieczeństwo pracowników. Określa ona zasady postępowania oraz zawiera przepisy dotyczące wykonywania prac w bezpieczny i higieniczny sposób. Bezpieczeństwo jest priorytetem: Instrukcja BHP określa, że bezpieczeństwo jest kluczowe w zakładzie pracy. Wszystkie prace muszą być wykonywanie bezpiecznie. Podejmowane działania…
Read more


14 września 2023 0