BEZPIECZEŃSTWO W ROBOTACH DROGOWYCH

BEZPIECZEŃSTWO W ROBOTACH DROGOWYCH

28 listopada 2021 BHP W BUDOWNICTWIE 0

BEZPIECZEŃSTWO W ROBOTACH DROGOWYCH
Przy wszystkich pracach drogowych poziom bezpieczeństw zależy między innymi od poziomu wiedzy uczestników prowadzonych robót. Bezpieczeństwo to system zarządzania przedsiębiorstwem do którego możemy zaliczyć zasady postępowania, planowanie, odpowiedzialność, procesy, struktury.
Ponieważ prace przy remontach budowach dróg są pracami trudnymi, wykonywanymi przy użyciu ciężkich maszyn drogowych, często otwartym ruchu w obecności osób postronnych. Dlatego ze względu na bardzo różnorodne zagrożenia ważne jest zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa.
WAŻNE!
Należy pamiętać, że przed przystąpieniem do budowy drogi ważnym elementem jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej jest to projekt budowlany oraz należy sporządzić plan BIOZ dostosowany do specyfiki wykonywanych robót.

O co należy należy zadbać przed rozpoczęciem robót drogowych?
Należy pamiętać, że prace wykonywane w obszarze pasa drogowego jak również prace związane z urządzeniami, obiektami mogą stwarzać utrudnienia w ruchu drogowym co może powodować zdarzenia wypadkowe.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac drogowych należy pamiętać, że nie można ich rozpocząć prac, gdy prawidłowo oznakujemy miejsc, w których będą one wykonywane. Prawidłowo oznakowane prace drogowe będą chroniły pracowników wykonujących prace drogowe jak również informowały uczestników ruchu drogowego o utrudnieniach.
Ważnym elementem jest prawidłowość oznakowania prac drogowych jest utrzymanie oznakowań w dobrym stanie technicznym i dobrym stopniu czystości nawet w czasie nie wykonywania tych robót.
Uwaga!
Oznakowanie nie kompletne lub niewidoczne nie posiada właściwości informacyjnych lub ochronnych.

Prace nawierzchni drogowej przy otwartym ruchu drogowym
W przypadku prac drogowych przy otwartym ruchu, konieczne jest wprowadzenie ruchu wahadłowego kierującego na przyległy pas drogowy lub poza pas drogowy na przyległy teren. Kierowanie ruchem wahadłowym może odbywać się poprzez ręczne kierowanie ruchem lub zastosowane systemów sygnalizacji świetlnej. Na wyznaczonych objazdach muszą być oznaczenie o ograniczeniu prędkości dostosowane do panujących warunków drogowych.

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO PRACY PRACOWNIKA
Należy pamiętać, że przed dopuszczeniem do pracy pracownik musi posiadać:
•Prace nawierzchni drogowej przy otwartym ruchu brak przeciwwskazań zdrowotnych, potwierdzone zaświadczeniem lekarza medycyny
pracy,
•odbyć instruktarz stanowiskowy,
•zapoznany: z oceną ryzyka zawodowego i instrukcją stanowiskową, planem BIOZ.
WAŻNE:
NIE MOŻNA DO PRACY DOPUŚCIĆ PRACOWNIKA, KTÓRY NIE POSIADA WYMAGANYCH KWALIFIKACJI LUB POTRZEBNYCH UMIEJĘTNOŚCI, A TAKŻE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW ORAZ ZASAD BHP.
art. 237/3 § 1 Kp.

W JAKIE ŚRODKI OCHRONNE NALEŻY WYPOSAŻYĆ PRACOWNIKA?
• odzież chroniąca przed zimnem wraz z czapką i rękawicami w porze jesienno-
zimowej
• obuwie chroniące przed zimnem (w porze zimowej)
• kamizelkę odblaskowa
• hełm ochronny (np. pracownicy wykonujący prace w wykopach).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *