Bhp Na Kolei

Bhp Na Kolei

29 sierpnia 2023 BHP 0

Kolej to linia komunikacyjna, szynowa. Przeznaczona do użytku przez pojazdy szynowe. Przeznaczone do przewozu osób lub rzeczy. Do kolei zalicza się również budowle, urządzenia służące do ich eksploatacji. Kolej to również urządzenia linowe i linowo- terenowe, przeznaczone do przewozu ludzi w celach turystyczno- sportowych.

 

Przemieszczanie się przez tory.
Tory kolejowe to stalowe szyny ułożone na podkładach lub płycie betonowej, usytuowanej w odpowiedniej odległości od siebie, ułożone na podtorzu.

Przed wejściem na tory należy:
– upewnić się czy nie ma zagrożeń przed wejściem,
-rozejrzeć się czy nie jedzie pojazd,
-przechodzić należy tylko prostopadle do osi torów.

 

Przechodzenie przez tory może odbywać się tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
Poruszanie po terenie kolejowym, może odbywać się po wyznaczonych drogach komunikacyjnych.

Czynności zabronione podczas przemieszczania się po torowisku.
1.Zabrania się chodzenia po główkach szyn (grozi upadkiem), stawiania stopy pomiędzy ruchomymi elementami szyn np. iglicą a opornicą, grozi zakleszczeniem.
2.Przechodzenia pod taborem kolejowym.
3.Chodzenia po zderzakach i innych elementach wyposażenia wagonów.
4.Wchodzenia między zderzaki jadących wagonów (grozi zmiażdżeniem),
5. Wchodzenia na dach wagonów, ładunków (grozi zmiażdżeniem),
6. Przechodzenia przez tory przed jadący tabor jak również bezpośrednio za (grozi zmiażdżeniem),
7.Dotykania przewodów (grozi porażeniem),
8. Chodzenia po kopcach śniegu, nasypach.
9.Przebywania na międzytorzu węższym niż 5 m w czasie jazdy pociągu po obu torach.

 

 

W przypadku zauważenie zerwanych przewodów linii elektroenergetycznych nie wolno do nich zbliżać się na odległość mniejszą niż 10metrów.

Wykonywanie prac na terenie kolei
Tylko osoby uprawnione mają wstęp na tern kolejowy. Na osoby wykonujące prace na terenie kolejowym nałożony został obowiązek znajomości wewnętrznych uregulowań zarządcy w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W takich obowiązkach znajdziemy mi.:
• zasady bezpiecznego poruszania się po terenie kolei
• znajomości sygnałów kolejowych
• umiejętności osygnalizowania miejsca robót w toru kolejowego.

 

 

 

 

Wszystkie osoby są obowiązane okazywać imienne przepustki podczas wykonywania robót.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *