BHP NA WYSOKOŚCI

BHP NA WYSOKOŚCI

21 lipca 2017 Bez kategorii 0

 Upadek z wysokości stanowi 30 % wypadków śmiertelnych lub ciężkich. Dlatego podczas wykonywania prac na wysokości w myśl rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm. (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., nr 169,poz 1650 ze zm.) jest to praca wykonywana na wysokości powyżej 1 m od podłogi lub ziemi.

Jakie to są prace na wysokości ?

Wskazane rozporządzenie nie wymienia rodzaju prac więc należy uznać, że są to wszystkie prace, które wykonuje się co najmniej   powyżej 1 m od podłoża lub ziemi.

Kto może wykonywać prace na wysokości ?

Do prac na wysokości wybierane są osoby o odpowiednich predyspozycjach ponieważ podczas wykonywania prac na wysokości nie ma miejsca na błędy lub roztargnienie, ponieważ najmniejszy błąd możne skończyć się tragicznie.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy na wysokości pracownik powinien:

  • przejść specjalistyczne badania lekarskie, przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy, z których powinno wynikać brak przeciwwskazań medycznych do wykonywania pracy na wysokości
  • odbyć odpowiednie szkolenie obowiązkowe – instruktaż stanowiskowy, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy § 9 ust. 2
  • wyposażony w certyfikowane i sprawne środki ochronne chroniące przed upadkiem z wysokości oraz m.i. środki ochronne chroniące przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, ponieważ pracownicy wykonujący prace na wysokości są narażeni na zmienne warunki pogodowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Należy pamiętać, że prace na wysokości są zakwalifikowane do prac szczególnie niebezpiecznych w myśl rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm. (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., nr 169,poz 1650 ze zm.) § 80 pkt. 4. To znaczy, że są to prace o zwiększonym ryzyku i muszą być wykonywane co najmniej przez dwie osoby, gdzie druga osoba musi pełnić funkcję asekuracyjną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Kiedy praca na wysokości powyżej 1 m od ziemi, podłoża nie będzie pracą na wysokości ?                                                                                                                                                             Wykonywana praca na wysokości nie będzie zaliczona do prac szczególnie niebezpiecznych jeżeli będą spełnione wymogi zawarte w wymienionym rozporządzeniu, niezależnie od na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  •  Osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami                       lub  pełnymi ścianami z oknami oszklonymi                                                                                                                                                                                                                                                         
  •  Wyposażona jest inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem            z wysokości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Wszystkie pozostałe prace z podwyższenia gdy nie spełnia opisywanych wymogów lub praca wymaga wychylania się poza jego obrys to wówczas taką pracę należy uznać za pracę na wysokości- szczególnie niebezpieczną.                                                                                                Na powierzchniach powyżej 1 m podłoża, ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy lub przemieszczać się, powinny być zainstalowane balustrady na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą a krawężnikiem przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiająca wypadnięcie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Przykład niewłaściwego pomostu roboczego bez wymaganych barierek ochronnych                                                                                                   

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *