BHP W PRACACH PODWODNYCH

BHP W PRACACH PODWODNYCH

14 lipca 2019 Bez kategorii 2

NUREK- jest to pracownik wykonujący różne prace podwodne, na rożnych głębokościach, w różnych środowiskach wodnych o zróżnicowanych środowiskach wodnych. Ponadto często odbywa się z dala od ludzi mogących udzielić pomocy i w dodatku braku komunikacji. Dlatego ludzie wykonujący tą pracę powinni posiadać dużą odporność emocjonalną, umiejętność pracy w warunkach izolacji społecznej oraz posiadać sprawność motoryczną i percepcyjną. Prace Podwodne przez Nurków zawodowych w myśl rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650. z dnia 26 września 1996r. rozdział VI. A .) należy uznać za prace szczególnie niebezpieczne.

KTO MOŻE ZOSTAĆ NURKIEM ZAWODOWYM- MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA TEGO ZAWODY REGULUJĄ PRZEPISY USTAWY O WYKONYWANIU TEGO ZAWODU:

 1. Nurkiem może zostać osoba o odpowiednim stanie zdrowia, wieku i kwalifikacjach zawodowych.
 2. O dopuszczeniu do wykonywania zawodu orzeka Komisja  Kwalifikacyjna powołana przez Ministra Żeglugi.
 3. Osoba dopuszczona do wykonywania zawodu nurka otrzymuje dokument kwalifikacyjny uprawniający do wykonywania zawodu oraz książeczkę nurka.

Ponadto każdy Nurek ma prawo do powstrzymania się pracy w przypadku, gdy warunki tej pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa higieny pracy i tym samym stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.

Artykuł 210 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (tekst jedn: Dz. U. z 2014r. poz.1502 z póź. zm.)

2 komentarze

 1. Andrzej pisze:

  Witam
  Bardzo proszę o wyjaśnienie czy jak organizuje drobne prace pod wodą jest to demontaż starych słupów i montaż nowych oraz położenie nowej instalacji elektrycznej muszę posiadać dodatkowy certyfikat na wykonywanie tych prac. Pracownicy posiadają badania lekarskie i uprawnienia do prac podwodnych.

  • turko pisze:

   Dzień dobry
   Na podstawie właściwej ustawy z dnia 17 października 2003r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. 2003 Nr 199 poz. 1936) należny znać że:
   art.4.1. prace podwodne można organizować jeżeli posiada się certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań systemu bhp (wydany przez jednostkę certyfikującą)
   art.4.1. pkt.2 mówi, że system zarządzania bhp również procedury prac podwodnych, nadzór na stanem technicznym sprzętu nurkowego i bazy prac podwodnych oraz uprawnienia osób wykonujące prace podwodne.
   Zapis ustawy jest dość jasny ale dużo problemów i nakładów finansowych może sprawić realizacja ustawowego zapisu. Chcąc wykonać nawet najdrobniejsze prace pod wodą musimy spełnić wszystkie wymogi ustawy. Jednak warto ponieważ w grę wchodzi życie i zdrowie ludzkie.
   Pozdrawiam i życzę wytrwałości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *