BHP W ZDALNYM NAUCZANIU

BHP W ZDALNYM NAUCZANIU

26 października 2020 BHP 0
BHP W ZDALNYM NAUCZANIU
BHP W ZDALNYM NAUCZANIU

BHP W ZDALNYM NAUCZANIU

BHP W ZDALNYM NAUCZANIU

Zdalne nauczanie są to zajęcia z wykorzystaniem technik, metod na odległość w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia i zapewnieniu przesyłu rożnego rodzaju materiałów cyfrowych za pośrednictwem internetu. Zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa wymusiło, że konieczne jest prowadzenie nauczania zaplanowanego w zmienionych warunkach organizacyjnych przy użyciu wymienionych metod i technik. Ważne znaczenie dla jakości nauczania na odległość ma odpowiednie porcjowanie materiałów edukacyjnych. Pragnę podkreślić, że oprócz przyswojenia materiału i wykonywania ćwiczeń uczestnicy zajęć muszą pokonać barierę technologiczną taką jak np. logowanie do zasobów informatycznych, przesyłanie plików z wypracowaniami, poświęcanie własnego czasu.

Dotychczas w nauczaniu stacjonarnym dyrektor szkoły i nauczyciele organizując zajęcia ciążył na nich obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa.

Nauczyciel wychowania fizycznego lub pokrewny nauczyciel ponosił odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie uczestników zajęć. To znaczy, że musi zapewnić wszystkim uczestnikom zajęć taki stan aby nic im się nie stało a ich stan zdrowia nie pogorszył się. Do obowiązków nauczyciela należy uznać, że musi stosować wszelkiego rodzaju środki mające wpływ na zapobieganie zdarzeń potencjalnie wypadkowych, głównie to:

-organizowanie adekwatnych warunków zajęć do wykonywanych zadań z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa związanych z realizacją podstawy programowej

-bieżące kontrolowanie stanu urządzeń sprzętu sportowego i natychmiastowe eliminowanie uszkodzonego lub zużytego sprzętu, zwracanie uwagi na niezastawione przejścia między ławkami i drogi ppoż.

-stała wzrokowa dyscyplina i asekuracja na prowadzonych zajęciach i stałe uświadamianie uczestnikom zajęć zagrożeń związanych z wykonywanym ćwiczeniem oraz niebezpieczeństwa związanego z niestosowaniem się do nie wykonywania poleceń nauczyciela oraz regulaminów, zasad użytkowania sprzętu sportowego i regulaminów gier sportowych lub pracowni

-bieżąca kontrola stanu nawierzchni boiska sportowego, wykorzystywanych do ćwiczeń urządzeń np. bieżni, skoczni lekkoatletycznej, przyborów służących do doświadczeń

-wydawanie uczestnikom zajęć poleceń eliminacji zauważonych zagrożeń lub informowanie nauczyciela o zauważonych zagrożeniach

Każdego roku zdążają się urazy, kontuzje nieszczęśliwe wypadki. Często są to drobne urazy (co stanowią ponad 50.000), zdarzają się ciężkie wypadki (60) i śmiertelne (1). Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Systemie Informacji Oświatowej można znaleźć bieżącą statystykę wypadkową w bieżących latach. Każdy wypadek wiąże się z cierpieniem, bulwersuje bliskich, znajomych. Zawsze w negatywnym świetle stawia nauczyciela i przedmiot.

W trosce o bezpieczeństwo podczas realizacji zajęć należy stosować się do poniższych wskazówek:

I. Zasady bezpiecznej pracy podczas zajęć teoretycznych przy komputerze:

1.W czasie prowadzenia zajęć przez szkołę zdalnego nauczania pamiętaj o właściwej pozycji w pracy przy komputerze

2.Zadbaj o przerwy w pracy i przewietrzenie pomieszczenia

3.Staraj się robić krótkie przerwy co 1 godzinę pracy do 5 minut i wietrzyć pomieszczenie

4.Na bieżąco aktualizuj systemy komputerowe

5.Regularnie skanuj stacje robocze programami antywirusowymi

6.Pobieraj oprogramowanie z zaufanych stron internetowych- stron producenta oprogramowań

7.Nigdy nie otwieraj załączników od nieznanych źródeł dostarczonych przez korespondencję elektroniczną

8.Nie zapisuj haseł w aplikacjach webowych

9. Nie zapisuj haseł na kartkach

10.Nie używaj tych samych haseł w kilku systemach informatycznych

11.Nie wchodź na nieznane strony internetowe

12.Wykonuj regularne kopie zapisanych plików

13.Nigdy nie umieszczaj w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB ze względu na możliwość znajdowania się w nich złośliwych oprogramowań

14.Używaj sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-mail lub nośników danych

15.Zawsze zabezpieczaj sieci bezprzewodowe Access- Point

II. PRAWIDŁOWA POZYCJA PRZY OBSŁUDZE KOMPUTERA:

1. Monitor ekranowy powinien być nachylony na podstawie, tak aby jego powierzchnie znajdowała się pod kątem prostym do osi spojrzenia skierowanego około 300 w dół

2. Wysokość krzesła należy regulować w zakresie 40-50 cm w zależności od długości podudzi, tak aby kąt zgięcia w stawach kolanowych wynosił 90o

3.Wskazuje się korzystanie z krzeseł z możliwością regulacji oparcia i podłokietnik, tak aby oparcie zapewniało lordozę w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i możliwości oparcia pleców, a podłokietniki powinny znajdować się na wysokości blatu biurka

4.Poziom blatu biurka należy dostosować do wysokości jego użytkownika tak, aby odległość pomiędzy a siedzeniem krzesła powinna wynosić około 25 cm

5.Podczas pracy zaleca się swobodne ułożenie dłoni i łokci na biurku tak aby przedramiona tworzyły z osią kąt 900

6.Monitor ustawia się w odległości około 50 cm od twarzy z górną krawędzią na linii oczu

7.Należy dokonać korekty monitora celem eliminacji odbić światła z jego powierzchni.

Zasady bezpiecznej pracy podczas zajęć samoobrony i wychowania fizycznego

1. W czasie prowadzenia zajęć przez szkołę zdalnego nauczania pamiętaj o właściwej pozycji w pracy przy komputerze

2. Zadbaj o przerwy w pracy i przewietrzenie pomieszczenia

3. Ćwiczenia wykonuj ćwiczenia w obuwiu i stroju sportowym

4.Przed wysiłkiem fizycznym wykonaj rozgrzewkę ( jak na zajęciach stacjonarnych)

5.Wykonując ćwiczenia w domu zadbaj o równą, nieśliską i niezastawioną powierzchnię, możesz wykorzystać karimatę (na której możesz wykonywać pady tylko z pozycji siedzącej)

6.NIE WYKONUJ ĆWICZEŃ GDY NIE MASZ ZAPEWNIONEJ DUŻEJ WOLNEJ PRZESTRZENI LUB W POBLIŻU ZNAJDUJĄ SIĘ OSTRE KRAWĘDZIE (NP. BIURKA, KRZESŁA, MEBLE, ZWISAJĄCE ELEMENTY OŚWIETLENIA LUB INNE WYPOSAŻENIE ŚRODOWISKA DOMOWEGO)

7.Nie ćwicz na krzesłach i innym wyposażeniu domu (wyposażeniu domu jak np. krzesła, stół i inne nie służą do ćwiczeń. Mają inne przeznaczenie)

8.Pamiętaj ćwicz pod asekuracją dorosłego domownika. Asekuracja jest potrzebna w celu udzielenia pomocy.

9.Nigdy nie ćwicz z domownikiem, szczególnie podczas ćwiczeń nie używaj na domowniku dźwigni, podcięć, rzutów. Nie symuluj uwalniania się od duszeń, obchwytów i chwytów transportowych. Te ćwiczenia można wykonywać z doświadczonym partnerem pod nadzorem nauczyciela.

11.Nie wykonuj ćwiczeń w obecności grupy znajomych, znajomych i na zewnątrz budynku do czasu ustąpienia zagrożenia spowodowanego koronawirusem.

12.Nigdy nie ćwicz jak źle się czujesz, jesteś chory lub spożywałeś alkohol.

Szanowni słuchacze

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że zorganizowanie sobie stanowiska do nauki zdalnej w środowisku domowym może być potężnym wezwaniem do nauczania zdalnego w środowisku domowym i rodziny.

W przypadku napotkania problemów pracownik szkoły problem potraktuje indywidualnie i pomoże w jego rozwiązaniu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *