BHP Z NOŻEM

BHP Z NOŻEM

4 czerwca 2020 BHP Z OSTRYMI NARZĘDZIAMI 0
Postępowanie z ostrymi narzedziami

Nóż- narzędzie o ostrych krawędziach służące do rozdzielania, przetwarzania przedmiotów, sortymentów za pomocą siły mięśni ludzkich. Niezbędne w pracach, w których nie mogą być wykonywane przez maszynę urządzenia ze względu na brak wolnej przestrzeni, możliwości wykonywania określonych czynności. Najczęściej używanie noża towarzyszy w branży spożywczej aczkolwiek w każdej branży używa się noża. Uzależnione od potrzeb, rodzaju zadań.

Budowa noża:

  • część chwytna,
  • część robocza (tnąca).

Budowa noża, kształty, długość może być zróżnicowana w zależności do zadania. Na rynku jest dużo rodzaju noży

Kto w zakładzie pracy może używać noża?

Nóż jak każde narzędzie musi być przydzielone przez bezpośredniego przełożonego. Należy pamiętać, że nie każdy pracownik może posługiwać się nożem. Wymóg ten wynika bezpośrednio z przepisów prawa pracy. Dlatego przed przydzielaniem pracownikowi noża pracodawca musi przeprowadzić szkolenie z zakresu posługiwania się nożem ( najczęściej jest to realizowane w formie instruktażu stanowiskowego), zapoznać z ryzykiem zawodowym przy pracach z nożem, instrukcją bhp przy pracach z nożem.

Jakie są przepisy określające prace z nożem?

Nie ma przepisów określających wykonywania prac z nożem lub innymi ostrymi narzędziami. Natomiast ustawodawca w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26. września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.1650 z póź. zm.)               w paragrafie 41.1 zawarł, że to pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje.

Zasady wykonywania pracy nożem:

-nóż musi być ostry, nieuszkodzony,

-rozdzielanie, rozcinanie musi być wykonywana na stabilnym stole, w zależności od rodzaju wykonywania prac,

-do rozcinania musi być dobrane ostrze o odpowiedniej długości, uzależnione od rodzaju obrabianego materiału,

-powinny być wyznaczone miejsca do składowania noży,

-praca z nożem powinna być wykonywana w rękawicach chroniących przed przecięciem, przekłucie spełniającym Pn- En 388:2006

-niedopuszczalne jest rzucanie nożem lub wykonywanie innych prac (np. wynikających z instrukcji) niezleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Jakie są normy noży ?

Noże, którymi są wykonywane ręczne, manualne prace nie podlegają certyfikacji ( oznakowaniu CE).    Parametry noża są uzależnione od rodzaju wykonywanej pracy. To znaczy, że dostarczenie pracownikom noży powinno być uzależnione do wymagań  prac, czynności. Obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie parametrów noża np. długość, szerokość, grubość, zakończenie ostrza.

Zagrożenia związane z pracą nożem:

  •  rożnego rodzaju skaleczenia, rany cięte, rany cięto szarpane,
  • przeciążenia układu mięśniowo- szkieletowego.

Do najczęstszych wypadków dochodzi w następstwie gwałtownych, niekontrolowanych ruchów   nożem bez użycia stołu.

BHP z ostrymi narzedziami

BHP z ostrymi narzędziami

Należy pamiętać, że nóż jest narzędziem niebezpiecznym ze względu na swoją budowę. Nie tylko pracownikowi lecz również otoczeniu, osobom postronnym. Dlatego świadcząc usługę w miejscach publicznych nie powinno się pracować nożem. W przypadku takiej konieczności czynności należy wykonywać w miejscach odosobnionych, gdzie nie ma w pobliżu ludzi. Biorąc pod uwagę wypadnięcie noża z dłoni co często się zdarza w przypadku mokrej dłoni lub rękawiczki co pogarsza chwytność dłoni, powodując zagrożenia wypadkowe.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *