Blog

Rola Dokumentacji Medycznej w Służbie Zdrowia

Współczesna służba zdrowia dotyczy nieustannego rozwoju i dokładnego przestrzegania zasad opieki zdrowotnej. Efektem stosowania tego procesu jest prawidłowo sporządzona dokumentacja medyczna. Placówki służby zdrowia nie tylko pełnią funkcję medyczną, ale również muszą być wdrożyć skuteczne leczenie medyczne, aby spełnić funkcję medyczną i być zgodnym z leczeniem. 1. Bezpieczeństwo Pacjentów: Precyzyjna dokumentacja medyczna stanowi kluczowy sterownik…
Read more


26 stycznia 2024 0

ORZECZNICTWO BHP

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) to kwestia istotna na każdym stanowisku pracy. Ochrona pracowników polega na wdrożeniu efektywnych i adekwatnych mechanizmów ochrony pracowników. Nie decyduje ilość zastosowanych środków lecz istotne jest pożytkowanie się wszelkimi możliwymi środkami, które zabezpieczą pracownika. Dlatego w ramach obsługi BHP, orzecznictwo jest niezwykle przydatne.   ORZECZNICTWO BHP- Czym jest? Orzecznictwo BHP…
Read more


14 listopada 2023 0

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) w Weterynarii.

Medycyna weterynaryjna nauka zajmująca się leczeniem zwierząt oraz prowadzeniu profilaktyki. Pracownicy weterynarii mają kontakt z różnymi zwierzętami, od małych pacjentów po dużych hodowlanych a nawet agresywnych. To niesie za sobą wezwanie do działań w zakresie bezpieczeństwa pracowników. Znaczenie wdrożenia bezpieczeństwa i hieny pracy oraz usług BHP jest priorytetowe.   Znaczenie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w…
Read more


31 października 2023 0

Zakłucie

Zakłucie igłą to bardzo niebezpieczna sytuacja, która może wymagać usług konsultacyjnych. Podczas wykonywania obowiązków zawodowych pielęgniarki i innych pracowników medycznych. Taka sytuacja wymaga szybkich i właściwych działań celem zminimalizowania ryzyko zakażeniem się rożnymi patogenami.   Czynności pielęgniarki po zakłuciu się igłą. Rana kłuta- otarcie, igłą lub innym ostrym narzędziem to niebezpieczna sytuacja. Może ona wystąpić…
Read more


18 października 2023 0

Inspektor BHP

Inspektor BHP ważny Profesjonalista w Zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Osoba prawnie powołana, nacechowana wiedzą i umiejętnościami działająca na rzecz poprawy warunków pracy. Pełni nieocenioną rolę w zarządzaniu bezpieczeństwem w każdej komórce organizacyjnej. Jest nieocenionym specjalistą w zakresie edukacji BHP. Znaczenie pełnionej funkcji jest duże, ponieważ działania jego skoncentrowane są audytach BHP. Identyfikuje ryzyko zawodowe…
Read more


28 września 2023 0

Instrukcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)

Jest niezwykle ważnym dokumentem w każdym miejscu pracy. Ma zasadniczy wpływ na bezpieczne funkcjonowanie komórki organizacyjnej oraz bezpieczeństwo pracowników. Określa ona zasady postępowania oraz zawiera przepisy dotyczące wykonywania prac w bezpieczny i higieniczny sposób. Bezpieczeństwo jest priorytetem: Instrukcja BHP określa, że bezpieczeństwo jest kluczowe w zakładzie pracy. Wszystkie prace muszą być wykonywanie bezpiecznie. Podejmowane działania…
Read more


14 września 2023 0

Bhp Na Kolei

Kolej to linia komunikacyjna, szynowa. Przeznaczona do użytku przez pojazdy szynowe. Przeznaczone do przewozu osób lub rzeczy. Do kolei zalicza się również budowle, urządzenia służące do ich eksploatacji. Kolej to również urządzenia linowe i linowo- terenowe, przeznaczone do przewozu ludzi w celach turystyczno- sportowych.   Przemieszczanie się przez tory. Tory kolejowe to stalowe szyny ułożone…
Read more


29 sierpnia 2023 0

Nie ma wakacji od BHP sezon urlopowy wymaga wzmożonej czujności.

Jeżeli chodzi o miejsce pracy, budowy i projekty inżynierskie- nie mowy o wakacjach od BHP Bezpieczeństwo i Higiena w miejscu Pracy to zbiór żelaznych zasad. Przypomnijmy niektóre z nich: od ich respektowania i ich przestrzegania zależy życie i zdrowie. Skoncentrujmy się naprzeciw działaniu szkodliwym skutkom upałów, których fala zalała w czasie tegorocznych wakacji całą Polskę,…
Read more


8 sierpnia 2023 2

ŚRODKI CHRONIĄCE PRACOWNIKA

Brak możliwości wyeliminowania zagrożeń prawnie wymusza do używania na pracobiorcach odpowiednich zabezpieczeń. Skuteczną ochroną przed niebezpieczeństwem jest dobór odpowiednich zabezpieczeń. Dobre zabezpieczenie to właściwie dobrane. Uzależnione jest od rodzaju narażenia na niebezpieczeństwo.   Zależność pracodawca- pracownik Dlatego do podstawowych obowiązków pracownika należy używanie środków ochronnych a obowiązkiem pracodawcy jest wyposażenie pracownika w takie środki. Świadczący…
Read more


3 maja 2023 0
przekaz

Instruktaż stanowiskowy

Forma nauczania pracowników. Stanowi dopuszczenie do pracy. Składa się z cyklu szkoleń. Podzielone jest na dwa odrębne szkolenia. Instruktaż prowadzony jest jako wstępne ogóle i okresowe. Wstępne ogólne podzielone jest na instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Ten ostatni jest najważniejszy, ponieważ jest to pokaz wykonywanych czynności w pracy. Różnią się od siebie czasem trwania oraz…
Read more


18 kwietnia 2023 0