Kategoria: PIERWSZA POMOC

Obowiązek udzielania pomocy

Czy istnieje prawny obowiązek udzielania pomocy? Do obowiązku udzielania pomocy zobowiązuje prawo i jednocześnie nakłada na nas sankcje art. 162 kodeksu karnego, który mówi, że za nieudzielenie pomocy osobie będącej w stanie zagrożenia życia lub zdrowia grozi kara do trzech lat więzienia. Należy tutaj podkreślić, że jeśli mamy do czynienia ze stanem zagrożenia życia nie…
Read more


26 lutego 2022 0

ORGANIZOWANIE UDZIELANIA POMOCY NA BUDOWIE

ORGANIZOWANIE UDZIELANIA POMOCY NA BUDOWIE Prowadzenie robót budowlanych w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu wymusza znajomości stosowania zasad i stosowania odpowiednich środków wpływających na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia wszystkich uczestników procesu budowlanego. Pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higienę pracy w zakładzie pracy. Ponadto Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia niezbędnych środków: -udzielania…
Read more


22 maja 2021 0

Organizacja pierwszej pomocy Udzielanie pierwszej pomocy

Organizacja pierwszej pomocy Udzielanie pierwszej pomocy Co to jest udzielanie pierwszej pomocy? Jak wynika z art.3 Ustawy o państwowym ratownictwie medycznym medycznym to udzielanie pomocy jest: ,,ZESPÓŁ CZYNNOŚCI PODEJMOWANYCH W CELU RATOWANIA OSOBY W STANIE NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO WYKONYWANYCH PRZEZ OSOBĘ ZNAJDUJĄCA SIĘ WYKONYWANYCH PRZEZ OSOBĘ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W MIEJSCU ZDARZENIA, W TYM RÓWNIEŻ Z…
Read more


8 maja 2021 0