D.T.R. DOKUMENTACJA MASZYN

D.T.R. DOKUMENTACJA MASZYN

3 lutego 2018 Bez kategorii 5

Wszystkie maszyny wprowadzone do obrotu na terenie UE powinny posiadać dokumentację techniczno ruchową, której zakres i forma powinna być zgodne z dyrektywą maszynową z 98/37 WE.

Zakres podanej informacji w tym dokumencie powinien umożliwiać identyfikację maszyny, bezpieczną obsługę i prowadzenie prac konserwacyjnych.                                                                                            Należy uznać, że dokumentacja taka powinna składać się z następujących elementów:

-dokumentacji technicznej,

-instrukcji obsługi,

-instrukcji konserwacji.

Dokumentacja powinna zawierać dane identyfikacyjne zamieszczone w oznaczeniu maszyny wraz z szeregiem podstawowych informacji umożliwiającą konserwacje maszyny oraz dane producenta, serwisu. Obowiązkowo podane winne być dane emisji hałasu. Natomiast przy maszynach prowadzonych ręką muszą być podane informacje drgań.

Określenie wykonywania bezpiecznej pracy  jej przeznaczenie, dopuszczalne warunki eksploatacji, sposoby konserwacji wraz z wykonywaniem konserwacji oraz czynności przed rozpoczęciem pracy operatora jeżeli takie są wymogi  muszą być zawarte w instrukcji.

W przypadku montażu maszyny w miejscu eksploatacji, eksploatujący powinien otrzymać instrukcję od producenta montażu i demontażu maszyny. Producent ma prawo określić czynności wykonywane przez wskazany serwis lub siebie samego. W niezbędnych przypadkach instrukcje powinny zawierać wskazówki dotyczące przeszkolenia operatorów maszyn, uwzględniający proces produkcyjny, charakterystykę materiałową, narzędziową itp.                                                                                                                         Instrukcje powinny być przetłumaczone w języku, w którym są eksploatowane maszyny lub zrozumiałym dla personelu. Tłumaczenie powinno być wykonane przez producenta maszyny lub jego przedstawiciela.

Czy tylko tłumacz przysięgły może przetłumaczyć instrukcje ?                                                                    Tłumaczenie nie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego nie ma takiego wymogu prawnego.

Użytkownik maszyny musi wiedzieć jak zamontować maszynę, jak eksploatować maszynę, jak konserwować, naprawiać, postępować w sytuacjach awaryjnych, jakie jest ryzyko przy jej eksploatacji. Informacje te są niezbędne przy bezpiecznej eksploatacji maszyny. Przekazanie powyższych informacji jest obowiązkiem producenta maszyny.

Ma to istotne ma to znaczenie z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn        w sytuacjach wypadkowych i roszczeniowych.

Ponadto zgodnie z art. 215 Kodeksu pracy  pracodawca jest obowiązany aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne:

 1. zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały przed urazami, działaniem substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych, promieniowa oraz szkodliwym i niebezpiecznym innych czynników środowiska pracy,
 2. uwzględniały zasady ergonomii.

Pracodawca powinien określić ryzyko zawodowe występujące przy obsłudze maszyny oraz sporządzić i zapoznać wszystkich pracowników w formie pisemnej z instrukcją bezpiecznej jej obsługi.

Należy uznać, że posiadanie wymienionej dokumentacji oraz stosowanie się do jej wymogów jest w stanie zabezpieczyć szefa firmy, dyrektora głównego, mechanika, brygadzistę przed odpowiedzialnością.

Od 2017r. obowiązuje nowa ustawa o systemach zgodności oraz Dyrektywy Nowego Podejścia. Nowe przepisy stwierdzają, że w przypadku remontu, przebudowy, modernizacji lub tez otrzymania od producenta niepełnej, nieprawidłowej dokumentacji mają Państwo takie same obowiązki jakie do tej pory ciążyły na producencie maszyny.

5 komentarzy

 1. Aga pisze:

  Witam kto może naprawiać maszynę. Dziękuje za odpowiedź

  • turko pisze:

   Maszyny i narzędzia oraz ich systemy i urządzenia bezpieczeństwa powinny być utrzymane w pełnej sprawności technicznej i czystości zapewniającym ich użytkowanie bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia dla użytkowników. Więc naprawa to zespół czynności, które należy wykonać w celu doprowadzenia maszyny do stanu sprawności technicznej oraz przywrócenia właściwości użytkowych.
   Wobec powyższego należy uznać, że napraw, konserwacji, modernizacji maszyn może dokonywać serwis. Samowolne naprawy, konserwacje są zabronione.

   • turko pisze:

    Pragnę jeszcze zwrócić uwagę, że z dokumentacji technicznej producenta powinno wynikać, kto może naprawiać maszynę.

 2. Stefan pisze:

  kto może napisać d.t.r. ?

  • Jolanta pisze:

   Obowiązek ten ciąży na producencie maszyny. Pragnę zwrócić uwagę, że pojęcie ,, maszyna nowa ” jest ściśle związana z datą wprowadzenia po raz pierwszy do obrotu lub oddania do użytku wyrobu Wspólnoty Europejskiej. W przypadku polski jest to
   1 maja 2004r. czyli data przystąpienia RP do UE.
   Ponadto w kontekście nowego podejścia producent ma obowiązek zapewnić, że wyrób, który ma być wprowadzony na rynek Wspólnoty, został zaprojektowany zgodnie z postanowieniami dyrektyw nowego podejścia .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *