Inspektor BHP

Inspektor BHP

28 września 2023 BHP 0

Inspektor BHP ważny Profesjonalista w Zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Osoba prawnie powołana, nacechowana wiedzą i umiejętnościami działająca na rzecz poprawy warunków pracy.

Pełni nieocenioną rolę w zarządzaniu bezpieczeństwem w każdej komórce organizacyjnej.
Jest nieocenionym specjalistą w zakresie edukacji BHP. Znaczenie pełnionej funkcji jest duże, ponieważ działania jego skoncentrowane są audytach BHP. Identyfikuje ryzyko zawodowe ocenia stan bezpieczeństwa w firmie. Praca inspektora BHP zgłębia problematykę zawiłych przepisów co chroni firmy przed odpowiedzialnością.

 

Kto to jest Inspektor BHP?

Inspektor BHP uregulowany jest prawne. Prawo określa kto może zostać Inspektorem BHP.     Pełnienie funkcji w zakładzie pracy też nie jest przypadkowe. Prawo precyzyjnie wskazuje jego obowiązki. Kodek pracy ( art. 237) stanowi, że pracodawca zatrudniający ponad 100 osób jest obowiązany do utworzenia służby BHP, w którym musi być Inspektor BHP. Każdy inspektor, któremu powierzono obowiązki musi spełniać obowiązki kwalifikacyjne, o których mowa w odrębnych przepisach. Fachową wiedzą musi być nacechowany Inspektor BHP i zdecydowanie można powierzyć zewnętrznemu przedsiębiorstwu usług BHP.

Uprawnienia i obowiązki Inspektora BHP:
Uregulowania prawne wskazują nałożone pewne uprawnienia i obowiązki na służbę BHP reprezentującego przez Inspektora BHP nie określają one precyzyjnie jak je należy realizować. Pomimo braku szczegółowych wytycznych do takich uprawnień i obowiązków należy zaliczyć:

– kontrola stanu BHP: sprawdzanie bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy pracowników,

– monitorowanie warunków pracy: regularny nadzór nad wykonywanymi pracami, zbieranie informacji o niezgodnościach oraz prowadzenie działań poprawiających warunki pracy,

– pomoc w doborze środków ochronnych: doradzanie w doborze i wyposażeniu ochron pracowników oraz dbanie o ich używanie przez pracowników.

-działania zapobiegające: wdrażanie i egzekwowanie działań zmierzających do zapobiegania awarii, katastrof to również jeden z nielicznych nałożonych obowiązków podczas działań inspekcji BHP. Opracowanie procedury zapobiegającej sytuacji awaryjnej to postępowanie eliminujące zagrożenia, powiązane ze skuteczną pracą może stanowić wyeliminowanie awarii i katastrof.

-zarządzanie zleceniami: przeprowadzanie audytów BHP lub kontrolach zewnętrznych uruchomiają się wnioski, których ich realizacja zapewniają dobre warunki BHP. Terminowe wprowadzenie zmian zdecydowanie sprzyja realizacji zaleceń i wniosków wynikających z audytów.

-kultura bezpieczeństwa: nadzór nad stanem BHP jest oceną bezpieczeństwa w organizacji.
Inspektorzy bezpieczeństwa i pracownicy są zaangażowani w promowanie bezpiecznej pracy i cały system pracy.

-przygotowanie do kontroli BHP. Gotowość na wizytę Inspektorów:
Wizytacje Kontrolne to rutynowe działania organów kontrolnych. Inspektor ds. BHP może efektywnie wspomóc pracodawcę podczas takich wizytacji. Skutecznie przygotuje niezbędną dokumentację BHP. Przygotowanie do kontroli BHP pomaga wyeliminować naruszenia przepisów z zakresu BHP.

 

Edukacja Bezpieczeństwa i Pierwszej Pomocy.
Postępowanie w Nagłych Sytuacjach:
Inspektor BHP często organizuje szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.
Takie szkolenia z udzielania pomocy są w stanie przygotować pracowników do postępowania w sytuacjach zagrożeń dla życia i zdrowia.
Opracowanie Procedury jest niezbędna w sytuacjach niebezpiecznych, zagrożeniu życiu i zdrowiu. Postępowanie według procedur może uchronić pracowników przed utratą zdrowia a nawet życia natomiast pracodawca może uniknąć odpowiedzialności.

NAUKA W SZKOŁACH POWINNA BYĆ PROWADZONA ABY UCZNIOWIE UWAŻALI JĄ ZA CENNY DAR, A NIE CIĘŻKI OBOWIĄZEK.

Autor: Albert EINSTEIN

Cechy Inspektora BHP:
Skuteczność Inspektora BHP można poznać po obecności w kontrolach będących odzwierciedleniem stanu faktycznego panujących warunków pracy. Dobrze wykształcony w przepisach i normach BHP stanowi podstawę do bezpieczeństwa pracy. Można zaliczyć do nich następujące cechy:

1.Komunikatywność:
Umiejętność i zrozumiałość przekazywania informacji pomiędzy kierownictwem a podległymi pracownikami musi być zrozumiała. Od dobrej komunikacji zależą dalsze działania.

2. Fachowa Pomoc Specjalistów i Rzetelność w doradztwie:
Wszystkie informacje Inspektora BHP powinny być potwierdzone w przepisach i opierać się na wzajemnym zaufaniu.

3. Zrozumienie branży:
Poznanie specyfiki branży, w których porusza się pozwala inspektorowi na lepsze określenie punktów ryzyka.

 

Wnioski:
Inspektor BHP jest specjalistą w wąskiej dziedzinie Prawa Pracy.
Jego praca ma wiele zastosowań i obejmuje wszystkie obszary pracy pracownika.
Celem działania inspektora jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy a jego działania zmierzają do minimalizacji zagrożeń zawodowych.
Wspiera budowanie marki firmy, w ten sposób, że bezpieczna firma ma rację bytu na rynku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *