Instrukcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)

Instrukcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)

14 września 2023 BHP BIAŁYSTOK 0

Jest niezwykle ważnym dokumentem w każdym miejscu pracy. Ma zasadniczy wpływ na bezpieczne funkcjonowanie komórki organizacyjnej oraz bezpieczeństwo pracowników.
Określa ona zasady postępowania oraz zawiera przepisy dotyczące wykonywania prac w bezpieczny i higieniczny sposób.

Bezpieczeństwo jest priorytetem:
Instrukcja BHP określa, że bezpieczeństwo jest kluczowe w zakładzie pracy. Wszystkie prace muszą być wykonywanie bezpiecznie. Podejmowane działania na miejscu incydentu pracowniczego, mogące występować zagrożenia, działania eliminujące skutki niebezpieczeństwa.
O takim postępowaniu decyduje pracodawca, który zatwierdza dokument bezpieczeństwa- Instrukcję BHP.

Zrozumienie ryzyka jest kluczowe:
Pracodawcy i pracownicy muszą brać pod uwagę pewne zagrożenia występujące na poszczególnych stanowiskach pracy. Jest to ważne, ponieważ muszą je skutecznie kontrolować. Przeprowadzenie oceny ryzyka z uwzględnieniem sytuacji niebezpiecznych kluczowe jest dla BHP i powinna być przeprowadzone przez dobrą usługę.

Szkolenie jest niezbędne:
We wdrażaniu BHP zaznaczono, że szkolenie pracowników w zakresie BHP jest niezbędne.                                                                                                                  Pracownicy powinni mieć świadomość postępowania w sytuacji niebezpiecznych i umieć sobie radzić podczas sytuacji nietypowej.

 

 

Sprzęt ochrony indywidualnej:
Koniecznie potrzebny- niezbędny. Ochrania pracownika przez co zapewnia bezpieczeństwo.
Instrukcja BHP powinna wskazywać jakie właściwości posiadają środki ochron indywidualnych oraz nie można pominąć sposobu konserwacji i dopuszczenia do stosowania.

Procedura awaryjna jest ważna:
Instrukcja BHP musi zawierać sposób postępowań zagrożeń powszechnych takich jak: pożarów, rozszczelnień instalacji gazowych, wycieków substancji chemicznych oraz bezpiecznego opuszczania miejsca zagrożonego- ewakuacji. Warto je znać i je regularnie przypominać!

Kultura bezpieczeństwa musi być przestrzegana:
Instrukcja BHP rozpowszechnia i wspomaga tworzenie kultury bezpieczeństwa. Do której musi mieć dostęp każdy pracownik dla bezpieczeństwa własnego i innych. To wspólny wkład w poprawę bezpieczeństwa.

Inspekcje i audyty są niezbędne:
Uzasadnieniem regularnych inspekcji i audytów jest potrzeba monitorowania działania w obrębie skuteczności wdrożeń parametrów BHP oraz zgodności z normami.

Przestrzegani przepisów to obowiązek:
Instrukcja BHP wskazuje o konieczności przestrzegania przepisów, przypominając, że jest to obowiązek pracowniczy. To nie tylko kwestia nakazu ale troska o własne bezpieczeństwo.

Zdrowie i higiena pracy również jest ważne:
Instrukcja BHP zwraca uwagę na bezpieczne posługiwanie się zwykłymi narzędziami pracy. Przypomina o zagrożeniach i sposobie ich eliminacji czyli zapobieganiu negatywnego wpływu na zdrowie. Zapobiega to chorobom zawodowym.

Prewencja – działania zapobiegawcze to droga do sukcesu:
Instrukcja BHP naciska na działania wyprzedzające, które są wstanie zapobiec niekontrolowanym zdarzeniom. Działania takie są ekonomiczne i przeciwdziałają negatywnym następstwom mogące narazić firmę na przykre konsekwencje.

 

Elementy Ogólnej Instrukcji BHP:
• Opis- charakterystyka stanowiska pracy,
• Procedura postępowania w przypadku zdarzeń wypadkowych,
• Wykaz używania niezbędnych środków ochronnych przy rodzaju wykonywanych prac, wraz z jego sposobem używania,
• Procedura badań środowiskowych (należy uwzględnić czynniki mierzalne występujące w środowisku pracy),
• Ergonomia przy wykonywaniu prac,
• Wytyczne dotyczące higieny na terenie zakładu pracy,
• Informacje dotyczące użytkowania maszyn urządzeń.

Wnioski: Instrukcje BHP to najważniejsze dokumenty. Rygorystyczne przestrzeganie ich sprzyja bezpieczeństwu i higienie pracy. Dokumentacja zawierająca zbiór zasad i norm jest doskonałym narzędziem zarządzania bezpieczeństwem i higieny pracy.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *