KORONAWIRUS A OBOWIĄZKI PRACODAWCY

KORONAWIRUS A OBOWIĄZKI PRACODAWCY

15 kwietnia 2020 Bez kategorii 0
Koronawirus-obowiazki pracodawcy

Koronawirus-obowiazki pracodawcy

Uwzględniając obecną sytuację w naszym kraju związaną z epidemią Covid-19 powstały pytania i wątpliwości co do sposobu organizowania w zakładzie pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Należy zwrócić podkreślić, że zgodnie z art. 207(2) K.p. pracodawca jest obowiązany chronić życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. 

Należy zwrócić uwagę, że pracodawca winien podjąć prawne działania profilaktyczne takie jak:

1.Poinformować pracowników o zagrożeniach, obowiązek ten wynika z art. 207(1) K.p. – pracodawca jest     obowiązany przekazywać informację pracownikom o zagrożeniach dla zdrowia i życia.

2.Poinformować o sytuacji SANEPID- wynika to z art. 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i  chorób zakaźnych.

3.Podjąć działania, które doprowadzą do zorganizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo     art. 207(2), które w tym przypadku mogą polegać na:

  • wprowadzeniu obowiązku dezynfekcji stanowiska pracy chorego pracownika, używanych narzędzi,
  •    wydanie polecenia pracy zdalnej pracownikom, którzy mogą tak pracować, do czasu wydania decyzji o w sprawie kwarantanny przez Sanepid,
  • można wydać polecenie pracownikom wykorzystania urlopu zaległego.

4.Przekazać informację pracownikom o podjętych działaniach w związku z zaistniałą sytuacją- obowiązek     ten wynika z art. 207(1) K.p.

Ponadto celem zabezpieczenia miejsca pracy przed ryzykiem infekcji Pracodawca może wprowadzić dodatkowe obowiązki z zakresu BHP oraz inne autorskie rozwiązania np. obowiązkowe noszenie maseczek, witanie się poprzez skinięcie głowy zamiast podanie ręki. Natomiast pracownik winien stosować się do poleceń pracodawcy w zakresie poleceń BHP.

W czasach rozwijania się koronawirusa rodzi się pytanie czy Pracodawca może pracownika skierować      na badania lekarskie. Należy tutaj podkreślić, że przepisy prawa pracy określają zasady kierowania pracowników na badania lekarskie i przeprowadzanie badań wstępnych, kontrolnych, okresowych pracownika. Przepisy te nie definiują sposobu kierowania pracownika na badania w związku z podwyższonym ryzykiem zachorowania na choroby wirusowe.

Obowiązująca ustawa z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych nie przewiduje szczegółowych wytycznych dla Pracodawców, którzy nie wiedzą jak postępować z pracownikami, którzy wrócili z rejonów zagrożonych rozprzestrzenianiem się koronawirusem.

Pracodawcy winni realizować prawny obowiązek ochrony życia i zdrowia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy lecz nie powinni nadgorliwie działać bowiem    mogą narazić się na zarzut mobbingu, dyskryminacji lub naruszenia przepisów RODO.

WAŻNE:                                                                                                                                                           Obowiązującymi działaniami dotyczącymi ochrony przed przenoszeniem choroby

 Sars- CoV 2 (koronawirusem) są działania ogłaszane i publikowanie przez

ministra zdrowia i  Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *