Nie ma wakacji od BHP sezon urlopowy wymaga wzmożonej czujności.

Nie ma wakacji od BHP sezon urlopowy wymaga wzmożonej czujności.

8 sierpnia 2023 BHP BIAŁYSTOK 2

Jeżeli chodzi o miejsce pracy, budowy i projekty inżynierskie- nie mowy o wakacjach od BHP
Bezpieczeństwo i Higiena w miejscu Pracy to zbiór żelaznych zasad. Przypomnijmy niektóre z nich: od ich respektowania i ich przestrzegania zależy życie i zdrowie. Skoncentrujmy się naprzeciw działaniu szkodliwym skutkom upałów, których fala zalała w czasie tegorocznych wakacji całą Polskę, zaś kolejne są już prognozowane. Warto do nich solidnie się przygotować, by ,,schłodzić” pogodowy temperament podwyższeniem czujności podwyższeniem czujności w czasie pracy i czasie wolnym.

Ekspertka o prawach pracownika
w trudnych warunkach atmosferycznych.
– Karolina Szadkowska

 

Ekspertka sygnalizuje: Nie ma wakacji od BHP
– deklaruje Karolina Szadkowska, Starsza Specjalistka ds. BHP z Safege Polska.

Okres ciepły szczególnie urlopowy, kojarzy się z wakacjami. W tym czasie wzrasta ryzyko związane z konsekwencjami ekstremalnych zmian pogodowych, coraz częściej występujących w naszym kraju. Gwałtowne załamania klimatyczne są wyzwaniem dla wszystkich; wielokrotnie pojawiające się w minionych latach udowodniły, że do optymistycznej prognozy pogody należy podchodzić z zaufaniem.
Jak chronić się przed upałami, skutkami porywistych burz oraz innymi zagrożeniami pogodowymi.

 

Jak przetrwać upały w pracy oraz jakie mają obowiązki pracodawcy?
,,Najlepszą profilaktyką na upały i duchotę jest zdrowy rozsądek”- zaznacza rozmówczyni.
,,Każdy posiada własny komfort termiczny i odporność termiczną. Wiele osób w szczególności osoby starsze lub przewlekle chorujące, nie toleruje nazbyt wysokich temperatur i długotrwałej ekspozycji słonecznej- na takie osoby powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, są one najbardziej narażone na udar cieplny”- apeluje Karolina Szadkowska. Starsza Specjalistka ds. BHP istotne aby w tym ,,gorącym okresie’’ wnikliwie obserwować siebie podczas obowiązków służbowych, ponieważ ,,ważnym czynnikiem bezpieczeństwa pracy jest komfort. W głównej mierze komfortem pracy zajmuje się ergonomia, jednak komfort pracy to nie tylko krzesło do pracy, lecz także odpowiednia temperatura”- stwierdza Szatkowska i informuje, że „pracodawca ma obowiązek zapewnić komfort pracy między innymi poprzez właściwą ochronę przed upałami w pomieszczeniu pracy. Przepisy nie mówią wprost jak ma to zrobić, jednak najczęstszą praktyką jest montaż klimatyzacji, skierowanie pracownika na pracę zdalną lub skrócenie czasu pracy w newralgicznym okresie”.

Kiedy jest możliwe skrócenie czasu pracy z uwagi na niepogodę?

Skrócenie czasu pracy to możliwość a nie obowiązek- przypomina Karolina Szadkowska

Żaden przepis nie zobowiązuje pracodawcy do skrócenia czasu pracy- ,,jest to dobra wola, dobra praktyka i dbałość o swoich pracowników w sytuacji, kiedy nie jest w stanie w żaden lub inny sposób ochronić kadry przed wysoką temperaturą panującą np. w biurze lub w hali produkcyjnej”
– informuje rozmówczyni.

Pamiętajmy, że pracodawca jest zobowiązany do zabezpieczenia pomieszczeń pracy przed niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem. Ma również obowiązek tak usytuować bądź organizować stanowiska pracy znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń, aby pracownicy byli chronieni przed zagrożeniami związanymi w szczególności z warunkami atmosferycznymi, w tym opadami, niską lub wysoką temperaturą. W Rozporządzeniu o Ogólnych Przepisach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy znajduje się m. in. zapis o obowiązkach pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa pracy podczas upałów.

§ 112 i § 113 ust 1-3 – pracodawca jest zobowiązany zapewnić wszystkim wodę zdatną do picia lub inne napoje a pracownikom zatrudnionym na stałe lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody także inne napoje. Miejsca czerpania wody zdatnej do picia powinny znajdować się nie dalej niż 75 m od stanowiska pracy.

Istotnie jest picie wody, aby odpowiednio się nawadniać, woda powinna być zmineralizowana- zawierać składniki mineralne, ponieważ ich niedobór prowadzi do kurczy cieplnych. Pamiętajmy, że przegotowana woda nie posiada odpowiednich ilości soli mineralnych, więc zawsze wybierajmy wodę zmineralizowaną. Wodę powinniśmy pić małymi łykami, w ten sposób więcej mikroskładników wchłonie się do organizmu.

Pracodawca zapewnia pracownikom napoje w ilości zaspakajającej ich potrzeby odpowiednio zimne lub gorące, w zależności od warunków wykonywania pracy, a w przypadku wykonywania pracy w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 250 C- napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy. Warto również pamiętać, że pracownicy mają prawo zaprzestać wykonywana pracy. Jeżeli na stanowisku występuje zagrożenie zdrowia lub życia (art. 210 KP). W pierwszej kolejności powinien zareagować Kierownik/Lider/Brygadzista, jeżeli to jednak nie jest możliwe, pracownicy powinni sami podjąć decyzję o zaprzestaniu wykonywania pracy z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, mogących stanowić zagrożenie zdrowia lub życia i schować się w bezpiecznym miejscu.

Bardzo ważne: pierwsza pomoc w przypadku udaru cieplnego
Długotrwała ekspozycja na wysoką temperaturę może skutkować udarem cieplnym. Dochodzi do niego, gdy temperatura ciała przekracza 400 C, a organizm nie jest w stanie samodzielnie pozbyć się nagromadzonego ciepła. Jest to stan zagrażający stanu zdrowiu, a nawet życiu- powstające denaturacja białek może doprowadzić do martwicy komórek. Udar słoneczny może skutkować nawet śmiercią, dlatego niezwykle ważne jest szybka reakcja. Pierwsza pomoc odgrywa istotną rolę, ponieważ pozwala zminimalizować negatywne oddziaływanie wysokiej temperatury na organizm.

Karolina Szadkowska przypomina, co zrobić, gdy stwierdzimy porażenie cieplne:

1. Należy uważnie i ostrożnie przenieść poszkodowanego w zacienione miejsce, następnie bardzo ważne jest stopniowe ochładzanie organizmu.

2.Przykładamy kompres do głowy, karku czy szyi. Dotykamy tych miejsc ręcznikiem nasączonym wodą, która powinna być o kilka stopni chłodniejsza niż temperatura ciała. W przeciwnym razie organizm może dostać szoku termicznego.

3.Podajemy elektrolity. Małymi porcjami dozujemy elektrolity do picia, które pozwalają na wyrównanie gospodarki wodno- elektrolitowej.

Co zrobić, gdy osoba porażona ciepłem straci przytomność?

Wzywamy pogotowie (nr 112) Podczas oczekiwania na przyjazd karetki pacjent powinien leżeć w bezpiecznej pozycji, tzw. Pozycji bocznej. Jeżeli osoba z udarem słonecznym jest nieprzytomna, nie oddycha i nie czuć tętna, trzeba natychmiast przystąpić do resuscytacji krążeniowo- oddechowej. Czynności te należy prowadzić aż do przybycia pomocy medycznej.

Ważne do zapamiętania! Wysoka temperatura wynikająca z przegrzania organizmu nie ma nic wspólnego z gorączką. Z tego powodu leków przeciwgorączkowych nie znajduje uzasadnienia medycznego, wręcz może doprowadzić do kolejnego przeciążenia organizmu.

Brak stosowania zasad BHP główną przyczyną nieszczęść przy pracy w Polsce

W 2022 r. zgłoszono aż 66 606 osób poszkodowanych przy pracy , o 3,2 % mniej niż w 2021 r. Zmniejszyła się również liczba poszkodowanych przypadająca 1 000 pracujących z 5,10 do 4,66- 10 kwietnia br. Zakomunikował GUS zaznaczył, że większość zdarzeń przy pracy występuje z powodu niewłaściwego zachowania pracownika (61,1%) co podkreśla istotę komunikacji BHP.

 

Artykuł został opracowany przez pana Mikołaja Nowaka Biuro Prasowe Safege S.A.S. Oddział w Polsce i udostępniony dzięki uprzejmości dziennikarza pana Mikołaja Nowaka, wieloletniego dziennikarza mającego duży wkład w poprawę warunków pracy w Polskich Zakładach Pracy.

 

2 komentarze

  1. Ewelina pisze:

    Za dobrą kasę Inspektor może zrezygnować z urlopu. Co zrobić jak Inspektor jest na zwolnieniu lekarskim i wydarzy się wypadek?

  2. Brunatny Bert pisze:

    Teoretycznie urlopu może nie być ale umowa o pracę zobowiązuje obie strony o wykorzystanie urlopu. Jak jest bhp-owiec na zwolnieniu lekarskim to niestety osoba zainteresowana musi zlecić taką robotę firmie zewnętrznej np. na umowę zlecenie bhp nie może poczekać 14 dni jest na protokół a jak będzie później to jak bhp-owiec wróci to będą ,, bęcki”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *