Obowiązek udzielania pomocy

Obowiązek udzielania pomocy

26 lutego 2022 PIERWSZA POMOC 0

Czy istnieje prawny obowiązek udzielania pomocy?
Do obowiązku udzielania pomocy zobowiązuje prawo i jednocześnie nakłada na nas sankcje art. 162 kodeksu karnego, który mówi, że za nieudzielenie pomocy osobie będącej w stanie zagrożenia życia lub zdrowia grozi kara do trzech lat więzienia.
Należy tutaj podkreślić, że jeśli mamy do czynienia ze stanem zagrożenia życia nie wystarczy wezwać jednostkę ratowniczą, ponieważ gdy poszkodowany będzie jest w stanie nagłego zagrożenia i życia to może nie doczekać przyjazdu przyjazdu jednostki ratowniczej.
Wezwanie pomocy.
Bardzo ważne jest wczesne powiadomienie służby ratunkowe, ponieważ czas oczekiwania na przyjazd wykwalifikowanej pomocy będzie krótszy.
Wezwanie pomocy jest czynnością kluczową dla powodzenia akcji działań ratowników.
Gdy jesteśmy sami, priorytetem jest zajęcie się osobą poszkodowaną i wezwanie służb można odłożyć na drugi plan działania. Natomiast jeżeli jest ktoś w pobliżu to należy osobę tą poprosić o natychmiastowe powiadomienie służb ratunkowych.
Wezwać pomoc należy z telefonu komórkowego lub stacjonarnego pod jeden bezpłatnych numerów telefonów:

Centrum powiadamiania ratunkowego 112
Numer jednostki ratownictwa medycznego 999
Numer policji 997
Numer straży pożarnej 998

Meldunek o zaistniałym zdarzeniu powinien być przekazany w sposób zrozumiały i zwięzły i zawierać następujące informacje:
-miejsce zdarzenia,
-rodzaj zdarzenia,
-liczba poszkodowanych i ich stan,
-informacje o udzielonej pomocy,
-dane personalne osoby wzywającej pomoc.

WAŻNE!
Nigdy nie rozłączaj się lub odkładaj pierwszy słuchawki.

Bezpieczeństwo akcji ratunkowej
Każdy wypadek, zdarzenie jest zjawiskiem nietypowym, którym towarzyszą emocje, strach, zdenerwowanie.
W orzecznictwie prawnym utarł się pogląd, że każdy z nas na swoim etapie życia edukacji szkolnej, poza szkolnej (kursy, szkolenia pracownicze) uczestniczył i w szkoleniach udzielania pomocy i posiadł wiedzę jej udzielania.
Na sukces udzielenia pomocy jest stanowcze i opanowane.
Ocena miejsca jest to określenie zagrożeń na miejscu zdarzenia. Widząc zdarzenie przed podjęciem działań ratowniczych musimy ocenić sytuację, gdzie bezpieczeństwo osoby udzielającej pierwszej pomocy- ratownika jest bardzo ważne i od jego zdrowia zależy życie poszkodowanego. Ocena bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia czyli zagrożeń, które mogą zagrażać dla ciebie, świadków, poszkodowanego jest procesem ciągłym, ponieważ na bezpieczeństwo wpływają różne czynniki i mogą pojawić się nowe okoliczności wpływające na bezpieczeństwo, które istotnie mogą wpływać na przebieg działania:
-zagrożenie pożarem, wybuchem, (wydobywające się dymy, gazy)
-zagrożenia związane z poruszającymi się pojazdami, najechanie
-prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy budowlanej, przygniecenie fragmentami konstrukcji stalowych lub betonowych
-zagrożenie związane z utonięciem
-porażenie prądem elektrycznym
-agresja zwierząt
-rozbite szkło, rozlane substancje chemiczne.
Wymienione zostały nieliczne zagrożenia. Zagrożenia uzależnione są od miejsca, okoliczności zdarzenia i mogą się sumować. Dlatego bardzo ważne jest monitorowanie środowiska, w którym zaistniało zdarzenie.
Dlatego zanim przystąpisz do udzielania pomocy musisz określić CZY JEST BEZPIECZNIE?, CZY BĘDZIE BEZPIECZNIE?

Uwaga!
Nie wolno narażać się na niebezpieczeństwo podejmując jakiekolwiek brawurowe akcje.

Skuteczność udzielania pomocy a odpowiedzialność karna?
Obowiązek jest podjęcie akcji ratunkowej, bez względu na jej skutki, ponieważ sankcjom karnym podlega osoba, która zaniechała udzielania pomocy. Nie ciąży odpowiedzialność karna na osobie niewykwalifikowanej medycznie- ważnym działaniem jest próba podjęcia udzielania pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *