Odpowiedzialność odszkodowawcza za utratę przedmiotów osobistego użytku w wypadku przy pracy.

Odpowiedzialność odszkodowawcza za utratę przedmiotów osobistego użytku w wypadku przy pracy.

28 grudnia 2021 Wypadki 3

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy związana z wypadkiem przy pracy uregulowana jest w Kodeksie pracy.
Zgodnie a z art. 2371 § 2 Kodeksu pracy, który mówi, że pracownik który uległ wypadkowi przy pracy przysługuje odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz niezbędnych do wykonywania pracy z wyjątkiem:
• utraty utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych
• wartości pieniężnych
Jak określić wartość częściowo uszkodzonych przedmiotów?
Należy uznać, że naprawa uszkodzonych przedmiotów stanowi przywrócenie do stanu poprzedniego.
Ustalenie wartości uszkodzonych przedmiotów
Ustaleń wartości uszkodzonych przedmiotów należy dokonać wspólnie z poszkodowanym za pośrednictwem przedstawiciela pracowników lub działającej w zakładzie pracy organizacji związkowej.

WAŻNE:
Wartość liczenie utraconego, uszkodzonego przedmiotu powinna być określana na dzień wypadku.

Zasady ubiegania się poszkodowanego pracownika o odszkodowanie za utracone lub uszkodzone przedmioty w następstwie wypadku przy pracy.
Celem postępowania powypadkowego jest ustalenie przyczyn okoliczności i wypadku przy pracy. Natomiast w interesie pracownika jest ubieganie się o odszkodowanie o utracone lub uszkodzone przedmioty, więc poszkodowany musi zwrócić się z wnioskiem do pracodawcy o odszkodowanie. Należy tutaj podkreślić, że to pracownik musi wykazać dowody na uszkodzenie, utracenie przedmiotów osobistego użytku.
Praktyka wskazuje, że często poszkodowany ubiega się o odszkodowanie z tytułu utraconych lub uszkodzonych przedmiotów po zakończeniu leczenia związanego z wypadkiem przy pracy, stanowiący zakończenie postępowania powypadkowego co nie jest przesłanką do odmowy do przeprowadzenia odrębnego postępowania związanego z wnioskiem o odszkodowanie za utracone lub uszkodzone przedmioty w następstwie wypadku przy pracy.
Co ma zrobić poszkodowany pracownik gdy zostanie odmówiona odszkodowanie?
Pracownik może uznać, że odszkodowanie za utracone lub uszkodzone przedmioty jest za niskie lub odmowa wypłacenia odszkodowania jest niezasadna to w takiej sytuacji w związku ze stosunkiem pracy może dochodzić swoich roszczeń wynikających z art. 2371 § 2 Kodeksu pracy.
Jak wykazują dobre praktyki ,,złotym środkiem” jest ugoda.
Wypadek z winy pracownika a ubieganie się poszkodowanego o odszkodowanie za utracone przedmioty.
Wypadek z winy pracownika, o której mowa w art. 21 ustawy o wypadkach i chorobach nie ma powiązań normatywnych z kodeksem pracy to znaczy, że posiłkowo nie można stosować zasad zawartych w ustawie wypadkowej. Błędne i niezasadne są wiązania zasad wynikających z ustawy wypadkowej.
Prowadzone postępowanie powypadkowe w sprawie ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy nie ma związku z roszczeniami wynikającymi z art. 2371 § 2 Kodeksu pracy. Co wcale nie oznacza, że wartości utraconych lub zniszczonych przedmiotów nie można zmniejszać przyczynieniem się poszkodowanego do winy wypadku przy pracy, ponieważ w art. 362 K.c. jest zapis w myśl, którego odszkodowanie ulega zmniejszeniu, jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia wielkości szkody.

3 komentarze

  1. Edward pisze:

    Co zrobić jak poszkodowany zgłasza utratę przedmiotów podczas wypadku a nie chce odszkodowania za utracony przedmiot ?

  2. Iwek pisze:

    Witam
    Jak mam mam wykazać utracone przedmioty dużej wartości jak pracodawca nie wierzy że takie posiadłem. Nie mam świadków na ich posiadanie a mam faktury na kupno

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *