Ograniczenie szkoleń pracowników administracyjno- biurowych

Ograniczenie szkoleń pracowników administracyjno- biurowych

25 marca 2022 BHP 0

Ograniczenie szkoleń pracowników administracyjno- biurowych
Zmiany, które zaszły w przepisach na początku 2019 roku dają możliwość ograniczenia dają możliwość ograniczenia obowiązku szkoleń okresowych bhp. Ograniczenie szkoleń BHP dotyczy tylko pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno- biurowych. Przepisy dające taką możliwość pod warunkiem spełnienia przesłanek:

• gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż 3. kategorię ryzyka w myśl przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

• Z oceny ryzyka wynika, że to nie jest konieczne.

Należy uznać, że z oceny ryzyka zawodowego powinno wynikać przeprowadzanie szkoleń okresowych. Natomiast jeżeli ryzyko zawodowe nie uzasadnia potrzeby przeprowadzania szkoleń okresowych dla stanowisk administracyjno- biurowych to nie ma konieczności ich zapewnienia i uzasadnienia ich nie zapewnienia.
WAŻNE:
Pracodawca spełniający wymogi do zwolnienia ze szkolenia okresowego a z przesłanek oceny ryzyka zawodowego wynika, że konieczne jest przeprowadzenie szkoleń okresowych to wówczas jest przesłanka aby pracodawca organizował szkolenia okresowe.
Należy mieć na uwadze, że nie można dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także znajomości przepisów oraz zasad bhp.

Kto to jest pracownik administracyjno- biurowy?
W przepisach brak jest definicji ,,pracownika administracyjno- biurowego” i do kwalifikacji, specjalności zawodów nie odwołują się przepisy.

Zakwalifikowanie pracownika do grupy administracyjno- biurowego nie jest łatwe i może sprawić dużo problemów. W brew pozorom, pracownikiem administracyjno- biurowym nie jest pracownik obsługujący biuro i urządzenia biurowe np. Dyrektor, Projektant pracownicy służ bhp nie będzie zakwalifikowany do grupy pracowników administracyjno- biurowego pomimo że obsługują biuro.
Podział pracowników wynikający z § 14 ust.2 rozporządzenia w sprawie szkoleń bhp wynika, że pracownik administracyjno- biurowy nie może być zakwalifikowany do:
• osób kierujących pracownikami (mistrz, kierownik, brygadzista),
• pracownik zatrudniony na stanowiskach robotniczych,
• pracowników inżynieryjno- technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn, technologów, organizatorów produkcji,
• pracowników służby bhp,
• pracowników innych, który charakter wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością dla zdrowia.

 

W związku z brakiem prawnej definicji pracownika administracyjno- biurowego niewątpliwie można posiłkować się Międzynarodową Kartą Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych, które służą ochroną człowieka w środowisku pracy.
Z publikowanych materiałów wynika, że pracownikiem administracyjno- biurowym jest pracownik w zależności od branży zajmuje się pracą biurową, obsługują klientów, zazwyczaj spędza przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie. Sporadycznie opuszcza swoje miejsce pracy w celu wykonania dodatkowych prac np.: wysłania poczty, spraw urzędowych.

WAŻNE:
Decyzję o ograniczeniu szkoleń bhp podejmuje pracodawca co jest bardzo ryzykownym działaniem, ze względu na zawiłość określenia środowiska pracy pracownika administracyjno- biurowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *