Organizacja pierwszej pomocy Udzielanie pierwszej pomocy

Organizacja pierwszej pomocy Udzielanie pierwszej pomocy

8 maja 2021 PIERWSZA POMOC 0

Organizacja pierwszej pomocy
Udzielanie pierwszej pomocy

Co to jest udzielanie pierwszej pomocy?
Jak wynika z art.3 Ustawy o państwowym ratownictwie medycznym medycznym to udzielanie pomocy jest:
,,ZESPÓŁ CZYNNOŚCI PODEJMOWANYCH W CELU RATOWANIA OSOBY W STANIE NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO WYKONYWANYCH PRZEZ OSOBĘ ZNAJDUJĄCA SIĘ WYKONYWANYCH PRZEZ OSOBĘ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W MIEJSCU ZDARZENIA, W TYM RÓWNIEŻ Z WYKORZYSTANIEM WYROBÓW MEDYCZNYCH I WYPOSAŻENIA WYROBÓW MEDYCZNYCH, W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 20 maja 2010r. O WYROBACH MEDYCZNYCH…. ORAZ O PRODUKTACH LECZNICZYCH…. DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ”.

Do obowiązku udzielania pomocy zobowiązuje nas prawo art. 162 kodeksu karnego, który mówi, że za nieudzielenie pomocy osobie będącej w stanie zagrożenia życia lub zdrowia grozi kara do trzech lat więzienia.
Należy tutaj podkreślić, że jeśli mamy do czynienia ze stanem zagrożenia życia nie wystarczy wezwać jednostkę ratowniczą, ponieważ gdy poszkodowany będzie jest w stanie nagłego zagrożenia i życia to może nie doczekać przyjazdu przyjazdu jednostki ratowniczej.
Wezwanie pomocy.
Bardzo ważne jest wczesne powiadomienie służby ratunkowe, ponieważ czas oczekiwania na przyjazd wykwalifikowanej pomocy będzie krótszy.
Wezwanie pomocy jest czynnością kluczową dla powodzenia akcji działań ratowników.
Gdy jesteśmy sami, priorytetem jest zajęcie się osobą poszkodowaną i wezwanie służb można odłożyć na drugi plan działania. Natomiast jeżeli jest ktoś w pobliżu to należy osobę tą poprosić o natychmiastowe powiadomienie służb ratunkowych.
Wezwać pomoc należy z telefonu komórkowego lub stacjonarnego pod jeden bezpłatnych numerów telefonów:

Centrum powiadamiania ratunkowego 112
Numer jednostki ratownictwa medycznego 999
Numer policji 997
Numer straży pożarnej 998

Meldunek o zaistniałym zdarzeniu powinien być przekazany w sposób zrozumiały i zwięzły i zawierać następujące informacje:
-miejsce zdarzenia,
-rodzaj zdarzenia,
-liczba poszkodowanych i ich stan,
-informacje o udzielonej pomocy,
-dane personalne osoby wzywającej pomoc.

WAŻNE!
Nigdy nie rozłączaj się lub odkładaj pierwszy słuchawki.

Bezpieczeństwo akcji ratunkowej
Każdy wypadek, zdarzenie jest zjawiskiem nietypowym, którym towarzyszą emocje, strach, zdenerwowanie.
Na sukces udzielenia pomocy jest stanowcze i opanowane.
Ocena miejsca jest to określenie zagrożeń na miejscu zdarzenia. Widząc zdarzenie przed podjęciem działań ratowniczych musimy ocenić sytuację, gdzie bezpieczeństwo osoby udzielającej pierwszej pomocy- ratownika jest bardzo ważne i od jego zdrowia zależy życie poszkodowanego. Ocena bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia czyli zagrożeń, które mogą zagrażać dla ciebie, świadków, poszkodowanego jest procesem ciągłym, ponieważ na bezpieczeństwo wpływają różne czynniki i mogą pojawić się nowe okoliczności wpływające na bezpieczeństwo, które istotnie mogą wpływać na przebieg działania:
-zagrożenie pożarem, wybuchem, (wydobywające się dymy, gazy)
-zagrożenia związane z poruszającymi się pojazdami, najechanie
-prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy budowlanej, przygniecenie fragmentami konstrukcji stalowych
lub betonowych
-zagrożenie związane z utonięciem
-porażenie prądem elektrycznym
-agresja zwierząt
-rozbite szkło, rozlane substancje chemiczne.
Wymienione zostały nieliczne zagrożenia. Zagrożenia uzależnione są od miejsca, okoliczności zdarzenia i mogą się sumować. Dlatego bardzo ważne jest monitorowanie środowiska, w którym zaistniało zdarzenie.
Dlatego zanim przystąpisz do udzielania pomocy musisz określić CZY JEST BEZPIECZNIE?, CZY BĘDZIE BEZPIECZNIE?

Uwaga!
Nie wolno narażać się na niebezpieczeństwo podejmując jakiekolwiek brawurowe akcje.

Dlatego stosuj się do poniższych zasad:
– zachowaj spokój i ustal co się stało?
-określ zagrożenie dla siebie i poszkodowanego (np. przy zasłabnięciu pieszego na jezdni, ostrożnie
przenieś go na chodnik)
-nie narażaj się niepotrzebnie używaj jednorazowych rękawiczek, nie wchodź do pomieszczeń, w którym
istnieje prawdopodobieństwo ulatniania się gazu lub zawalenia
-nie skacz do wody, rzuć tonącemu przedmiot lub zdejmij odzież np. kurtkę i podaj końcówkę kurtki i postaraj
się go wciągać na ląd
-w terenach zalesionych uważaj na dzikie zwierzęta, mogą zachowywać się nie obliczalnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *