PLAN BIOZ

PLAN BIOZ

18 maja 2019 PLAN BIOZ 2
Plan bioz

Plan Bioz jest sporządzany indywidualnie do każdej budowy, przed rozpoczęciem budowy. Obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ciąży na kierowniku budowy.

Celem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy oraz wdrożeniu takich rozwiązań aby na etapie realizacji inwestycji zapobiegły tym zagrożeniom.

Sporządzony ten dokument sprawia, że stanowi nadrzędny element decydujący o działaniach poprawiających bezpieczeństwo prac budowlanych. Dlatego jest niezbędnym dokumentem mającym wpływ na poprawę działań w zakresie poprawy robót budowlanych na placu budowy. Nieodzownym elementem planu Bioz jest zainteresowanie się wszystkich podwykonawców braniem udziału w pracach nad sporządzaniem tego      planu.

 

Interesem podwykonawców powinno być opracowanie ważnych dokumentów roboczych związanych z planem Bioz Do tych dokumentów możemy zaliczyć instrukcję bezpiecznego wykonywania robót (IBWR), ocenę ryzyka zawodowego etc.

W kilku krokach możemy możemy stwierdzić, że celem planu Bioz jest:

 • identyfikacja zagrożeń zagrożeń dla życia i zdrowia w miejscu pracy oraz wdrożenie rozwiązań organizacyjno- technicznych służących ich zapobieganiu na etapie inwestycji
 • dostosowanie oceny ryzyka zawodowego do przewidywanych zagrożeń w celu poprawy bezpieczeństwa co decyduje o poprawie bezpieczeństwa na placu budowy, realizacja zapewnienie bezpieczeństwa ochrony zdrowia w pracach na budowie.

KIEDY NALEŻY SPORZĄDZAĆ PLAN BIOZ         

Plan Bioz powinien być sporządzony w przypadku, gdy na budowie podczas prowadzenia prac istnieje ryzyko zagrożenia śmiercią.                                                                                                        Ustawodawca zastrzegł, że plan Bioz należy sporządzić w innych przypadkach np.: jeśli podczas prac istnieje zagrożenie promieniowaniem jonizujący, jeśli podczas prac korzysta się z substancji chemicznych albo gdy mogą wystąpić ,,czynniki biologiczne zagrażające życiu”,prace budowlane prowadzone w pobliżu wody lub pod ziemią  w pobliżu budowy znajdują się linie wysokiego napięci w pobliżu zlokalizowane są linie komunikacyjne.

  CO POWINIEN ZAWIERAĆ PLAN BIOZ

 • kartę tytułową
 •  opis
 • część rysunkową, opracowana na podstawie projektu zagospodarowania terenu

CZY MOŻNA ZMIENIAĆ PLAN BIOZ

Plan Bioz można modyfikować. Celem modyfikacji powinno być dostosowanie zmieniającej się sytuacji na budowie. Zmian tych może dokonywać tylko kierownik robót a każda modyfikacja i każda zmiana powinna być umieszczona w planie wraz z podaną przyczyną jej wprowadzenia.

 CZY MOŻNA NIE POSIADAĆ PLANU BIOZ

Konsekwencjami braku planu Bioz może być wstrzymanie budowy lub inspektor może nałożyć mandat karny. Często błędy w planie Bioz dotyczą niedostosowania do warunków rzeczywistych planu jak również braki w aktualizacji planu.

2 komentarze

 1. Eryk pisze:

  Witam serdecznie
  Kto zgodnie z przepisami ma obowiązek sporządzić taki plan.

  • turko pisze:

   Obowiązek sporządzenia planu BIOZ należy do kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy. Istnieje możliwość zapewnienia jego sporządzenia przez osobę, firmę posiadającą odpowiednią wiedzę, kompetencje.
   Podstawa prawna art. 21a Prawa budowlanego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *