Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych.

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych.

1 maja 2022 BHP W BUDOWNICTWIE 0
Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych.

Przed zakupem materiałów budowlanych należy zaplanować i przygotować miejsce do ich składowania. Bardzo ważne jest przygotowanie odpowiedniego miejsca do składowania materiałów, ponieważ niewłaściwe składowanie materiałów budowlanych może stanowić zagrożenie wypadkowe i jego zniszczenie.
Cenne wskazówki związane z postępowaniem z produktem możemy czerpać od producenta, który na opakowaniu opisuje postępowanie z produktem i są one priorytetowe.
Zakupione materiały i inne przedmioty muszą być przechowywane w miejscach do tego przeznaczonych.
Składowanie materiałów w pojemnikach.
Składując materiały w pojemnikach pracodawca powinien:
• dla każdego rodzaju składowanego towaru miejsce i dopuszczalną wysokość składowania
• zapewnić aby masa składowanego towaru wraz z masą urządzeń do jego składowania nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia roboczego (D.O.R.)
podłóg i stropów, na których składowany jest towar
• wywiesić informację od dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów urządzeń na których składowany jest towar,
• zapewnić odpowiednie odstępy między składowanymi towarami dostosowanymi do środków transportowych z uwzględnieniem bezpiecznego operowania tymi środkami i ładunkami.
Przedmioty o zróżnicowanych kształtach i środku ciężkości powinny być układane stabilnie aby nie uległy przewróceniu się.

Składowanie materiałów sypkich.
Składując materiały sypkie należy uwzględnić:
• powierzchnię składową, która przy zachowaniu kąta zsypu naturalnego umożliwi zachowanie przejść, dojść, dojazdów wokół składowanych materiałów,
• wytrzymałość zapór odpowiednią do parcia składowanego materiału.
Materiały sypkie powinno się składować w pryzmach w postaci stożka, graniastosłupa. Skarpy pryzm powinny mieć kąt nachylenia mniejszy o 5 – 10stopni od kąta zsypu, natomiast kąt naturalny zsypu wynosi od 30 – 40stopni.
CZYNNOŚĆ ZABRONIONA:
Zabronione jest wchodzenie przez pracowników na pryzmy składowanych materiałów bez urządzeń pomocniczych takich jak schodnie lub drabiny.

WAŻNE:
Zabronione jest składowanie bezpośrednio pod liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi w odległości mniejszej niż:

• linia nN od 2m- licząc w poziomie od skrajnych przewodów,
• linia wysokiego napięcia do 15KV od 5m- licząc w poziomie od skrajnych przewodów,

• linia wysokiego napięcia do 10KV od 10m- licząc w poziomie od skrajnych przewodów,

• linia wysokiego napięcia powyżej 30KV od 15m- licząc w poziomie od skrajnych przewodów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *