ŚRODKI CHRONIĄCE PRACOWNIKA

ŚRODKI CHRONIĄCE PRACOWNIKA

3 maja 2023 BHP 0

Brak możliwości wyeliminowania zagrożeń prawnie wymusza do używania na pracobiorcach odpowiednich zabezpieczeń. Skuteczną ochroną przed niebezpieczeństwem jest dobór odpowiednich zabezpieczeń. Dobre zabezpieczenie to właściwie dobrane. Uzależnione jest od rodzaju narażenia na niebezpieczeństwo.

 

Zależność pracodawca- pracownik
Dlatego do podstawowych obowiązków pracownika należy używanie środków ochronnych a obowiązkiem pracodawcy jest wyposażenie pracownika w takie środki.
Świadczący pracę nie może wykonywać czynności bez środków ochronnych a pracodawca nie może go dopuścić bez kompletnego wyposażenia w takie środki. Wyposażenie podwładnych w ochrony osobiste to za mało. Użytkownik musi znać obsługę i działanie takich środków i wiedzieć kiedy ich używać. Organizator prac musi przekazać wiedzę, zapoznać z działaniem tych środków.
Producent ochron ma obowiązek potwierdzić właściwości ochronne. Potwierdzenie skuteczności jest gwarantem eliminacji zagrożeń. Pod warunkiem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

WNIOSKI:
Nie wystarczającym jest działaniem przekazanie samych ochron pracownikowi.

Przekazanie informacji o użytkowaniu ochron.
Pracownik musi posiąść wiedzę a pracodawca musi ją przekazać to równowaga pomocy.
W skomplikowanym środowisku pracy, zmieniających się sposobach czynności przekaz musi być jasny. Potwierdzony zrozumieniem przyswojonych informacji. To tak zwany egzamin.
Zdany egzamin jest potwierdzeniem przyswojeniem wiedzy. Stanowi on podstawę dopuszczenia do robót.
Wykonywający pracę zdobędą wiedzę i umiejętności posługiwania się przydzielonymi ochronami co wpłynie na poprawę wydajności i poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *