Uraz Sportowy

Uraz Sportowy

28 listopada 2022 Wypadki 1
Dochodzenie roszczeń przez osoby pośrednio poszkodowane

Uprawianie sportu wiąże się z uszkodzeniami ciała. Odpowiedzialność za obrażenia ciała z uprawianiem sportu nie jest taka sama jak poza uprawianiem sportu.
W naszym prawie karnym są wymienione okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Jednym z nich jest okoliczność ryzyka sportowego. Nie zostało ono uregulowane w prawie karnym. Istotą jest wyłączenie winy uczestników przed odpowiedzialnością karną uczestników. W uczestnictwie zawodów sportowych często dochodzi do brutalnych sytuacji, które poza zawodami takie sytuacje spełniały by znamiona przestępstwa.

 

Wyłączenie winy
Okoliczność wyłączenia winy dotyczy głównie sportów kontaktowych. Klasycznym przykładem może być walka karateków, judoków, bokserów. Walczący godzą się na ryzyko związane z walką. Walczący powinni mieć świadomość, że otrzymane razy w trakcie walki mogą skończyć się tragicznie. Nawet zgonem lub innymi niebezpiecznymi konsekwencjami dla zdrowia np. pęknięciem podstawy czaszki.

 

ryzyko sportoweWyobraźmy sobie Judoka wykręcającego rękę Januszowi na ulicy doprowadzając do urazu. I taką samą sytuację na macie podczas zawodów. Podczas zawodów wszyscy godząc się na uczestnictwo, akceptują ponoszone ryzyko.

 

 

 

 

 

Dochodzenie roszczeń przez osoby pośrednio poszkodowane.
Szkoda pośrednia par ricochet . Nie została zdefiniowane w polskim prawodawstwie. Wyznacza ona nowy kierunek w zakresie kompensacji szkody. Zawiłość pojawia się na wytyczeniu granic kompensaty szkody, zapobiegając jednocześnie nadmiernemu ich rozszerzeniu.
Należy uznać działanie czynnika sprawczego powodujący uszczerbek u podmiotu innego niż ten był bezpośrednio kierowany. Niewątpliwie jest to zdarzenie wyrządzające szkodę. Następstwem wyrządzonej szkody jest inny podmiot. Np. zdarzenie skierowane było przeciwko sportowcowi a szkodę poniosła partnerka sportowca, ponosząc straty np. majątkowe, która może wiązać się z rozwodem lub pogorszeniem standardu współżycia.
Kodeks Cywilny zawiera przykładowy katalog ochrony dóbr osobistych- art.23 K.C. i środki ochrony art. 24 K.C. Dobra osobiste tworzone są orzecznictwie sądowym, szczególnie w orzeczeniach Sądu Najwyższego.

 

Odszkodowanie od sprawcy kontuzji.
Odszkodowanie lub zadośćuczynienie od faulującego zawodnika przysługuje bezpośrednio od sprawcy. Jest dochodzeniem bardzo skomplikowanym. Ponieważ jest cienka granica pomiędzy wypadkiem a ryzykiem sportowym. Rozgraniczyć należy akt przemocy, Tak zwany faul. Może być on umyślny i nieumyślny. Takie działania są karane zgodnie z obowiązującymi przepisami w danej dziedzinie sportowej czerwonymi kartkami. Czerwona kartka może być podstawą odszkodowawczą faulującego.
Z drugiej strony, gdyby każdy faul stanowił odpowiedzialność to sport amatorski zanikł by.
Jedyną receptą jest ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej co rzadko jest praktykowane.

 

One Response

  1. Wiktor pisze:

    Profesjonalnie. Z rzetelnej wiedzy należy korzystać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *