Ryzyko zawodowe

Dokonujemy oceny występującego na stanowiskach pracy ryzyka zawodowego, identyfikujemy zagrożenia i sporządzamy wymaganą dokumentację wymaganą przez przepisy z zakresu bhp.

Określimy wprowadzenie odpowiedniej profilaktyki minimalizującej możliwość doznania przez pracowników urazu na danym stanowisku. Nabyte doswiadczenie utwierdziło nas w przekonianiu, że wprowadzenie takiej profilaktyki do firmy pozwala zminimalizować straty czasu oraz finansowe, które pojawiają się, gdy pracownik ulega wypadkowi.

Należy pamiętać: prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy.

Zaufanie nam pozwoli zdjąć z Państwa barków ten obowiązek!