WYPADKI NA DRABINIE

WYPADKI NA DRABINIE

3 lipca 2021 Wypadki 0

WYPADKI NA DRABINIE

Najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy na drabinie jest czynnik ludzki, to znaczy błędne zachowanie człowieka mogące wynikać z braku wiedzy, brawury bądź lekceważenia podstawowych przepisów bezpieczeństwa. W większości wypadków dochodzi w następstwie upadku drabiny poprzez poślizg drabiny, spowodowany utratą stateczności. Duży odsetek wypadków stanowi niewłaściwy dobór drabiny.
Z powyższego wynika, że praca na drabinie może być bardzo niebezpieczna, powodująca wysoką urazowość łącznie z wypadkami śmiertelnymi.

NAJCZĘSTSZE OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE WYPADKI NA DRABINIE:
• zła pozycja drabiny- ustawienie drabiny przystawnej pod niewłaściwym kątem w stosunku do ściany, niepełne rozstawienie drabiny rozstawnej,
• czołowe ześlizgnięcie się drabiny- drabina ześlizguje się równolegle względem ściany,
• boczne ześlizgnięcie drabiny- najczęściej spowodowane wychyleniem operatora za obrys drabiny,
• stan podłoża- niestabilne, nierówne podłoże,
• niewłaściwy dobór drabiny- używanie drabiny rozstawnej jako przystawną lub za krótkiej drabiny,
• transport przedmiotów po drabinie- zajęte dłonie transportowanymi przedmiotami, eliminujące uchwycenie się za poręcz drabiny celem wyeliminowania utraty zachwiania równowagi,
• poślizgniecie, potknięcie się użytkownika- używanie obuwia bez podeszwy o właściwościach antypoślizgowych, oblodzone, mokre zużyte szczeble drabiny, rozwiązane sznurowadła obuwia, używanie niewłaściwej techniki wchodzenia lub schodzenia z drabiny (pokonywanie kilku szczebli), schodzenie tyłem do drabiny (plecami do niej),
• stan drabiny- ubytki (braki lub widoczne ubytki takie jak np. pęknięcia drabiny eliminują ją z użytkowania), brak zabezpieczeń antypoślizgowych.
• kolizja drabiny- usytuowanie drabiny w sąsiedztwie zamkniętych drzwi, otwieranych do środka, bądź ustawienie drabiny w otwartym ruchu kołowym (bez wyznaczonej strefy niebezpiecznej).

WAŻNE !
Drabiny muszą spełniać wymagania określone w Polskich Normach. Ponadto producent nie ma obowiązku wystawienia na drabinę deklaracji zgodności.

CO MA ZROBIĆ PRACOWNIK, KTÓRY ULEGŁ WYPADKOWI PRZY PRACY?
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. (Dz. U. Nr 105, poz. 870 § 2), pracownik, który uległ wypadkowi w pracy o ile stan zdrowia jego na to pozwala, powinien poinformować o tym przełożonego.

CO MA ZROBIĆ PRACODAWCA GDY DOJDZIE DO WYPADKU PRZY PRACY?
Po otrzymaniu informacji o zaistniałym wypadku przy pracy pracodawca natychmiast musi zapewnić pierwszą pomoc osobie poszkodowanej i poinformować służby ratownicze, a także wyeliminować lub ograniczyć zagrożenie. Następnie musi zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych, uruchomienie bez potrzeby urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały zatrzymane oraz zmianę położenia przedmiotów, urządzeń technicznych.
Zabezpieczenie miejsca wypadku odgrywa kluczową rolę w odtworzeniu ustalenia okoliczności wypadku.
Ponadto pracodawca ma obowiązek:
• powołać zespół powypadkowy,
• wdrożyć odpowiednie środki zapobiegające w przyszłości wypadkom,
• prowadzić rejestr wypadków przy pracy,
W przypadku gdy miał miejsce wypadek śmiertelny lub ciężki to pracodawca ma obowiązek powiadomić prokuratora i okręgowego inspektora pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *