Pomiary oświetlenia

POMIARY OŚWIETLENIA:

Z myślą o obowiązku dosotosowania odpowiedniego  oświetlenia ( okreslonych w PN -E-12461-1-2011) do rodzaju wykonywanych prac wyszlismy do Państwa na przeciw z ofertą pomiarów oświetlenia a konkretnie pomiaru natęzenia oświetlenia w zakładach pracy, instytucjach, małych placówkach handlowych.

Zapewnienie właściwego oswietlenia jest obowiązkiem każdego pracodawcy art.207 §  2 Kodeksu pracy. Po dokonaniu pomiarów ośwoetlenia sporządzamy dokumentacje z pomiarów, z której wynika czy oświetlenie jest zgodne z Polską Normą.

Zasady i rodzaje oświetlenia :          

Światło na naszym stanowisku pracy i jego najbliższym otoczeniu wpływa na szybkość, pewność widzenia oraz określa w jaki sposób widzimy formy, barwę i właściwości przedmiotów tam występujących. Aby praca wzrokowa była optymalna, stanowisko pracy oraz pomieszczenie, w którym się ono znajduje, muszą byc odpowiednio oświetlone, by występowała wygoda widzenia co ma wpływ na bezpieczeństwo wykonywanch prac, ograniczenie popełnienia błędów.

Zapraszamy do współpracy.