Usługi eksperckie

USŁUGI EKSPERCKIE:

  •     Doradztwo i konsultacje w zakresie bhp
  •     Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania
  •     Audity bezpieczeństwa oceny zgodności
  •     Ocena bezpieczeństwa maszyn
  •     Ocena ryzyka zawodowego
  •     Prowadzenie służby bhp w zakładzie pracy
  •     Opiniowanie i sporządzanie dokumentacji powypadkowej
  •     Opracowywanie stanowiskowych instrukcji bezpieczeństwa
  •     Audit z zakresu ochrony ppoż.
  •     Nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym.

Wszystkie dokumenty bhp i p.poż. dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i specyfiki firm.