Kategoria: ŚRODKI OCHRON INDYWIDUALNYCH

Ochrona Przed Promieniowaniem UV: Dlaczego Wybór Odpowiedniej Odzieży jest kluczowy?

Promieniowanie UV stanowi poważne zagrożenie dla skóry pracownika narażonego na promieniowanie słoneczne, mogące doprowadzić do poparzeń, przedwczesnego starzenia skóry oraz zwiększonego ryzyka wystąpienia nowotworów skóry. Dlatego też, ochrona przed promieniowaniem UV jest bardzo istotna, szczególnie dla osób pracujących lub spędzających dużo czasu na słońcu. Jednym z kluczowych elementów ochrony przed promieniowaniem UV jest odpowiednia odzież…
Read more


14 czerwca 2024 0

ŚRODKI OCHRON INDYWIDUALNYCH

ŚRODKI OCHRON INDYWIDUALNYCH. Obowiązki pracodawcy związane z zapewnieniem pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochron indywidualnej przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Obowiązek ten wynika wprost z art.2379 § 1 Kodeksu pracy. Gdy nie można uniknąć zagrożenia lub nie można ich wystarczająco…
Read more


25 lutego 2021 0