ORZECZNICTWO BHP

ORZECZNICTWO BHP

14 listopada 2023 BHP 0

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) to kwestia istotna na każdym stanowisku pracy. Ochrona pracowników polega na wdrożeniu efektywnych i adekwatnych mechanizmów ochrony pracowników. Nie decyduje ilość zastosowanych środków lecz istotne jest pożytkowanie się wszelkimi możliwymi środkami, które zabezpieczą pracownika. Dlatego w ramach obsługi BHP, orzecznictwo jest niezwykle przydatne.

 

ORZECZNICTWO BHP- Czym jest?
Orzecznictwo BHP to usługa świadczona przez kwalifikowanych specjalistów z zakresu BHP. Najczęściej rozpatruje ocenę warunków pracy pod względem bezpieczeństwa. Obowiązki zawarte w art. 15 i 207 Kp zobowiązują osobę odpowiedzialną za BHP do podjęcia działań służących ochronie życia przy wykorzystaniu wszelkich środków prawnych, naukowych, technicznych i ekonomicznych służących ochronie pracownika. Na podstawie zobowiązujących aktów prawnych Orzecznik BHP sugeruje w jakim zakresie jest możliwe organizowanie bezpiecznego stanowiska pracy.

 

 

GŁÓWNE ZADANIA ORZECZNIKA BHP.
Orzecznictwo BHP to szereg powiązanych działań, w którym tworzymy bezpieczne środowisko i wspólnie dba o prace zgodnie z BHP. Do nich możemy zaliczyć:

 

1. Określanie dopuszczalnego ryzyka: Orzecznicy BHP zajmują się oceną zagrożeń na stanowiskach pracy. Ocenie podlegają wykonywane czynności, środowisko pracy i zabezpieczenia jakie pracownicy stosują.

 

2. Badania analizy: Przeprowadzają badania, monitorują i analizują stany warunków pracy np. zaświadczenia lekarskie przedstawione przez pracownika. nieodzwierciedlające rzeczywistego jego stanu zdrowia może być konsekwencją nieprzestrzegania zasad BHP co stanowić może czyn niedozwolony popełniony przez osobę dopuszczającą do pracy. Na podstawie uzyskanych wyników stosują odpowiednie rozwiązania.

 

3. Doradztwo, rekomendacje: Uzyskane wyniki badań są odpowiednio interpretowane przez Orzeczników BHP i przekazywane do instytucji, firm, a także do rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa zastosowania środków prewencyjnych.

 

KORZYŚCI DLA PRACODAWCÓW.
Korzyści z korzystania z usług orzecznictwa BHP powodują lepsze zrozumienie przepisów i standardów bezpieczeństwa oraz ułatwiają dostosowanie praktyk firmy do najnowszych wymogów co przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa w miejscu wykonywania pracy:

 

1. Zgodność z prawem: Pracodawcy, którzy korzystają z usług orzecznictwa BHP, mogą być pewni, że spełniają wymagania praw dotyczących BHP. Unikają tym samym konsekwencji prawnych wynikających naruszeń przepisów.

 

2. Minimalizacja wystąpienia zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych: Profesjonalny orzecznik BHP jest niezbędny w identyfikowaniu zagrożeń i podjęciu działań zapobiegających. To przekłada się na brak absencji.

 

3.Poprawa wizerunku firmy: Firma, która dba o bezpieczeństwo swoich pracowników, wyróżnia się wśród klientów i innych stron.

 

4. Obniżenie składki wypadkowej: Obniżenie składek wypadkowych jest skuteczne dzięki działaniom usługi orzecznika i inwestycjom w bezpieczeństwo na stanowiskach pracy, co może wpłynąć korzystnie finansowo zarówno dla firmy i zatrudnionych pracowników.

 

Posumowanie:
Orzecznictwo BHP to niezwykle skuteczna usługa BHP dla firm i instytucji, która dba o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Dzięki regularnym badaniom, analizom, rekomendacjom firma może stworzyć bezpieczne miejsca pracy, które wpłyną na sukces i rozwój organizacji. Warto inwestować w orzecznictwo BHP, ponieważ wzrośnie poziom bezpieczeństwa i efektywność firmy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *