Jak dobrać podręczny sprzęt gaśniczy?

Jak dobrać podręczny sprzęt gaśniczy?

12 marca 2022 Ppoż 0

 

Obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego
Obowiązkiem nałożonym na właściciela obiektu budowlanego lub terenu jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz między innymi zapewnić wyposażenie budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice przejmuje w całości lub w części ich użytkownik lub właściciel na podstawie umowy cywilno- prawnej.
Natomiast, gdy umowa nie została zawarta odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem obiektem budowlanym lub terenem, przy czym z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Co to jest gaśnica?
Gaśnica jest to urządzenie przewożone lub przenoszone przeznaczone do gaszenia pożarów ściśle spełniające PN- EN3.

WAŻNE:
Zgodnie z przepisami jedna jednostka gaśnicza 2kg (3dm3) przypada na 100m2.

Koc gaśniczy jest wykonany z tkaniny trudnopalnej i trudno zapalnej, wykonany z tkaniny szklanej (dawniej wykonany był z azbestu- na chwilę obecną zabronione jest używanie azbestu do produkcji koców gaśniczych) odpornej na temp. 4500 C o wymiarach: 1,5m x 2,0m lub 1,4m x 8,0m.
Gaszenie ognia kocem gaśniczym polega na odcięciu dopływu powietrza do palącego się materiału.
Dobrą stroną koca gaśniczego jest nieskomplikowana budowa i do gaszenia nie jest potrzebne dodatkowe urządzenie. Doskonale nadaje się do gaszenia człowieka. Może pełnić funkcję kurtyny spawalniczej. Odporny jest na zniszczenia mechaniczne i przepalenia.
Słabą stroną koca gaśniczego jest gaszenie niewielkich źródeł ognia. Nie sprawdza się do gaszenia mebli, tapicerek, komputerów.
Kto może serwisować podręczny sprzęt gaśniczy?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów
,,Osoba z niezbędnym przeszkoleniem i doświadczeniem oraz dostępem do wymaganych narzędzi, wyposażenia, informacji, instrukcji i wiedzy o procedurach zalecanych przez producentów, zdolna do wykonania konserwacji i napraw zgodnie z niniejszą normą”
Pozostały sprzęt gaśniczy możemy podzielić na:
-bosaki,
-tłumice,
-łopaty,
-wiadra,
-skrzynie z piaskiem.

WAŻNE:
Dostosowanie sprzętu gaśniczego w zakładach pracy.
Wszystkie zakłady pracy muszą mieć zestaw sprzętu podręcznego dostosowany do zagrożeń pożarowych charakterystycznych do zagrożeń pożarowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *